Prie Juodlės ežero
Bažnyčios išvyka!

Birželio 24 d. 11 val.
Krikšto šventė!
(sekmadienį)
Polifonijos salėje (Aušros al. 15)
Birželio 3 d. - Pastorė Anželika Krikštaponienė
Birželio 10 d. - Vyresnysis Gintautas Tumulis
Birželio 17 d. - Mini ekonomika. Saliamono išmintis, Pat 5 sk.
Birželio 24 d. - Bažnyčios išvyka prie Juodlės ežero. Vandens krikštas.
Sekmadieniais 11 val.

Pastorės žodis

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. (Jn 4, 24)

Prasidėjus metams, apibrėžėme 2018 m. bažnyčios dvasinę kryptį: gyventi dvasia ir tiesa! Kadangi Dievas yra Dvasia ir kitaip sunkiai apčiuopiamas, Kristus ragina Dievą pažinti, Jį garbinti ir Jam tarnauti dvasioje ir tiesoje. Ką tai galėtų reikšti?

Garbinti Dievą dvasia ir tiesa – tai gyventi širdies, nukreiptos į Dievą, ir tiesos, be veidmainystės, gyvenimą. ST pranašai kalbėjo, kad jei visa širdimi ieškosime Dievą, Jį tikrai rasime. Tuo pavyzdžiu tapo paprasta moteris samarietė, kuri širdimi ieškojo tiesos, laukė Kristaus. Kita vertus, Kristus ne kartą kritikavo savo laikmečio veidmainišką tautos pamaldumą, kai žmonės lūpomis šlovino Dievą, bet širdimis ir teisingumu buvo toli nuo Jo tiesos.

Ką bedarytume šiais metais, gyvenkime su Dievu širdingą, dvasingą, sąžiningą ir tiesos gyvenimą! Tokių garbintojų Dievas ieško.

Šiais metais melsimės:

  • Pirmą sekmadienį, kad gyventume Dievą garbindami dvasia ir tiesa.
  • Antrą sekmadienį – už jaunimą, jų augimą, brendimą Kristuje, už pašaukimą ir tarnystę.
  • Trečią sekmadienį – už bažnyčios misiją.
  • Ketvirta sekmadienį – už miesto ir tautos gerovę!

Linkiu Dievo artumo metų!

Pastorė, Anželika

Kiti

Naujausi pamokslai

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausi įvykiai

Kalendorius

Naujausi fotoreportažai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Sk, Bir 17, 2018
Anželika ir Aidas Krikštaponiai
Kuo siejasi ekonomika ir šeimos gyvenimas? Jei būtume atviri Dievo išminčiai ir jos pamokymams, aiškiau suprastume, jog visokeriopa gerovė siejasi su sėkmingu šeimos gyvenimu… Būkime Jame palaiminti ir puoselėkime emocinę jungtį, artimą bendravimą šeimoje. Šį straipsnį iš viso matė: 16Aplankė šiandien: 16 ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Vaizdo įrašai

Nuorodos