Šį sekmadienį

Rugsėjo 25 d. 11 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Pamokslaus GINTAUTAS TUMULIS

Pavadinimas: "Mažos" mūsų nuodėmės

1994 - 1995 metų nuotraukos

1991 - 1993 metų nuotraukos

1996 metų nuotraukos

Pastorės žodis | 2016 09 01

Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas. (Pat 2, 6)

P

rasidėję Mokslo metai vėl kviečia visus, mažus ir didelius, nenuilstamai eiti pažinimo keliu. Viešpats ieško širdžių, siekiančių supratimo, ir atidžių ausų, kurios klausytų išminties. Dievo žodis mus skatina atsiverti Jo išminčiai ir skanauti ją, kuri maloni mūsų sieloms. Nepamirškime, kad Viešpaties baimė yra išminties pradžia, pažinimo ištaka. Tegul teka ji į mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimus.

Rugsėjo 11 d. pas mus viešės tarptautinės Teen Chalange organizacijos misionierius Bobas Macisaacas. Tarnavimo metu pristatys ilgametę tarnystės patirtį pažeidžiamiems žmonėms, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų artimiesiems. Pakvieskime į Dievo malonės ir išgydymo namus žmones su panašiais poreikiais.

Džiugu, kad bažnyčioje rugsėjo 18 d. vėl prasidės Vaikų Biblijos sekmadienio mokyklos užsiėmimai ir Paauglių lygos susitikimai. Leiskime savo vaikus ir mūsų jaunimą eiti pas Viešpatį, padėkime tikėjimo želmeniui augti jų širdyse. Ačiū tėveliams ir seneliams, kurie maldingai lydite savo atžalas išgelbėjimo keliu.

Visi kartu semkime Viešpaties išmintį ir pažinimą iš Jo žodžio bažnyčioje, melskimės už jaunąją kartą!
Sėkmingų Mokslo metų ir palaiminto naujojo studijų bei darbų sezono starto!

Su meile, pastorė Anželika
Kiti

Įvykiai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Pn, Rgs 23, 2016
holokaustas
Prie Babilono upių sėdėjome ir verkėme, atsimindami Sioną. Ten ant gluosnių šakų pakabinome savo arfas. (Ps 137, 1,2) Ši psalmė apibūdina sunkias žydų dienas Babilono tremtyje, kai Jeruzalė ir Sionas, laisvė ir tautos gėrovė, šventykla ir tarnavimas Dievui iškildavo tik atmintyje. Dievo tautos vidinę būseną parodo psalmėje girdimas liūdesys ir raudos ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Fotogalerija

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausias pamokslas

Nuorodos