Šį sekmadienį

Spalio 23 d. 11 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Pamokslaus GINTAUTAS TUMULIS

1994 - 1995 metų nuotraukos

1991 - 1993 metų nuotraukos

1996 metų nuotraukos

Pastorės žodis | 2016 10 06

Visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones. (Tim 2, 1)

S

palio mėnuo, visų pirma, išsiskirs rinkimais į Lietuvos seimą. Todėl mums, tikintiesiems, svarbu melstis už renkamus kandidatus, kad būtų išrinkti tie, kuriems rūpės visi tautos žmonės, o ne savo, arba atskiros žmonių grupės interesai.
Kita vertus, svarbu eiti balsuoti, ir atlikti savo pilietinę pareigą, o ne nusišalinti nuo jos. Malda ir sąmoningas, atsakingas balsavimas papildo vienas kitą, ir vienas antram nesipriešina. Tad melskimės už būsimą Seimą ir, nuodugniau sužinoję interneto svetainėse apie savo apylinkės kandidatus, spalio 9 d. balsuokime.

Kitas šio mėnesio renginys, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra mano knygos Moteris – ganytoja? pristatymas, kuris įvyks spalio 29 d. 16 val. didžiojoje Polifonijos salėje. Jo metu vyks diskusija apie moterų pastoracinės tarnystės raidą Lietuvoje. Gal būt šiandien šis klausimas atrodo mums savaime suprantamas, nes esame bendrija, kurioje vyksta moterų ordinacija. Tačiau jis nėra toks aiškus mūsų tautos kontekste ir XXI a. pr. tik skinasi savo teologinį kelią. Tad tapkite gyvais to liudytojais 🙂 . Smulkesnę informaciją rasite čia.

Su šilčiausiais linkėjimais, pastorė Anželika
Kiti

Įvykiai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Pn, Spa 21, 2016
Dykumos motinos Saros posakis apie moterį (V a.)
Kitą kartą du senoliai, didūs atsiskyrėliai, atėjo į Peluzijaus apylinkes amos (motinos) Saros aplankyti. Atkeliavę tarė vienas kitam: Pažeminkime šitą senolę. Pasakė jai: Atsargiai, nepradėk puikuotis ir galvoti, kad štai atsiskyrėliai atėjo aplankyti manęs, paprastos moters. Bet ama Sara jiems atsakė: Aš moteris prigimtimi, bet ne mintimis. IV – V amžiuje ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Fotogalerija

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausias pamokslas

Nuorodos