Šį sekmadienį

Kovo d. 26 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Pamokslaus GINTAUTAS TUMULIS

Paramos gavėjo kodas – 192076257

Pastorės žodis | 2017 01 05

Prasidėjo nauji, 2017-ieji, metai. Kai galvoju apie šių metų pradžią, mintyse iškyla kelios sąvokos: nauja pradžia, krikščionių vienybės šventimas, Reformacijos metai Lietuvoje. Visi šie įvykiai – metų pradžia, brolių vienybė, Reformacija – glaudžiai siejasi su dviem pagrindiniais Dievo įsakymais, kurie yra visa tikėjimo esmė – meilė Dievui ir artimui. Kiekvienoje pradžioje gera, kai atnaujiname meilę Dievui, brolių vienybė siejasi su artimo meile, o kiekviena reforma prasideda nuo mūsų pačių, kai širdis gręžiasi Dievop, o artimą mylime, kaip save pačius… [toliau skaitykite]

Kiti

Įvykiai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Pr, Kov 27, 2017
„Kur nuo Tavo dvasios aš pasislėpsiu, kur nuo Tavo veido pabėgsiu?“ Ps 139, 7 Visa, kas mus supa, byloja apie Dievo buvimą ir Jo artumą. Negalime pasislėpti nuo savo Kūrėjo, negalime pabėgti nuo savo Tėvo akių. Net tada, kai gyvename Jo nepatirdami, nejausdami, kad Jis yra arti ir nematydami Jo,.. Dievas ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Fotogalerija

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausias pamokslas

Nuorodos