Šį sekmadienį

Balandžio 30 d. 11 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Paramos gavėjo kodas – 192076257

Pastorės žodis | 2017 04 17

Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Ps 51, 10

2017 metais, minint Reformacijos 500 metų jubiliejų bei bažnyčiai įžengus į antrąjį savo gyvavimo ketvirtį, bendruomenėje šiuos metus skyrėme dvasiniam atsinaujinimui.

Bažnyčios ar tautos dvasinis, tikėjimo, pašaukimo atsinaujinimas prasideda kiekvieno žmogaus širdyje, kai joje plačiai atsiveria vieta Dievui… Kai Jo malonės dėka širdis apvaloma ir išgydoma nuo įvairių patirtų skriaudų, nuoskaudų, gėdos ir kaltės… Kai širdis prisipildo tikro atleidimo skriaudėjui ir dėkingumo Išvaduotojui… Kai juoda širdies dirva pražysta meilės ir gailestingumu stulbinančio grožio žiedais… Ji vėl sužydi po žiemos sąstingio. Kai širdis tampa Gyvojo Dievo buveine, susitaikymo vieta…

Tad primenu, kad metų šūkis bažnyčioje – Reformacija prasideda širdy!
Todėl daug dėmesio skiriame maldai, Dievo veido ieškojimui, vidiniam laukimui, savo pašaukimo pervertinimui ir dvasinių malonės dovanų atgaivinimui.
Kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę meldžiamės už dvasinį atsinaujinimą visose gyvenimo sferose.
Antrąją savaitę užtariame jaunimą, kad Dievas aplankytų kiekvieną jauną kartą.
Trečiąją savaitę meldžiamės už bažnyčios misijos atnaujinimą.
Ketvirtą savaitę meldžiamės už mūsų miestą ir Lietuvą, trokšdami dvasinio pavasario / pabudimo.

Taip pat šiais metais sulauksime įvairių svečių iš skirtingų evangelinių bažnyčių, bendrijų ir misijų, užmegsime naujų pažinčių, ruošimės skirtingoms tarnystėms mieste.

Pastorė, Anželika

Kiti

Įvykiai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Pn, Bal 28, 2017
Gelbėk mus nuo pikto!
Viešpatie, nuo piktų žmonių mane išgelbėk, nuo smurtininkų apsaugok! (Ps 140, 1) Dažnai manome, kad pyktis, nedorybė, išdidumas ir bet koks blogis, kuris galėtų būti mums pavojingas, slypi kituose. Neabejotinai, žmonijos istorijoje buvo „tamsos siautėjimo“ laikai, kada žiaurumas atsisukdavo prieš brolį, prieš savo artimą, kai piktavaliai žmonės kėsinosi pakenkti žmonių giminei. Vis ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Fotogalerija

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausias pamokslas

Nuorodos

Rekomenduojame – trumpas video