Sekmadieniais 11 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Balandžio 1 d. - VELYKOS. Pastorė Anželika Krikštaponienė

Balandžio 15 d. - Mini ekonomika. Saliamono išmintis, Pat 4 sk.

Balandžio 8 d. - Vyresnysis Linas Atgalainis

Balandžio 22 d. - Pastorė Anželika Krikštaponienė

Balandžio 29 d. - Vyresnysis Gintautas Tumulis

100 M. ATKURTAI LIETUVAI – 100 MŪSŲ PADĖKŲ!

Pastorės žodis | 2018 01 09

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. (Jn 4, 24)

Prasidėjus metams, apibrėžėme 2018 m. bažnyčios dvasinę kryptį: gyventi dvasia ir tiesa! Kadangi Dievas yra Dvasia ir kitaip sunkiai apčiuopiamas, Kristus ragina Dievą pažinti, Jį garbinti ir Jam tarnauti dvasioje ir tiesoje. Ką tai galėtų reikšti?

Garbinti Dievą dvasia ir tiesa – tai gyventi širdies, nukreiptos į Dievą, ir tiesos, be veidmainystės, gyvenimą. ST pranašai kalbėjo, kad jei visa širdimi ieškosime Dievą, Jį tikrai rasime. Tuo pavyzdžiu tapo paprasta moteris samarietė, kuri širdimi ieškojo tiesos, laukė Kristaus. Kita vertus, Kristus ne kartą kritikavo savo laikmečio veidmainišką tautos pamaldumą, kai žmonės lūpomis šlovino Dievą, bet širdimis ir teisingumu buvo toli nuo Jo tiesos.

Ką bedarytume šiais metais, gyvenkime su Dievu širdingą, dvasingą, sąžiningą ir tiesos gyvenimą! Tokių garbintojų Dievas ieško.

Šiais metais melsimės:

  • Pirmą sekmadienį, kad gyventume Dievą garbindami dvasia ir tiesa.
  • Antrą sekmadienį – už jaunimą, jų augimą, brendimą Kristuje, už pašaukimą ir tarnystę.
  • Trečią sekmadienį – už bažnyčios misiją.
  • Ketvirta sekmadienį – už miesto ir tautos gerovę!

Linkiu Dievo artumo metų!

Pastorė, Anželika

Kiti

Naujausi pamokslai

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausi įvykiai

Kalendorius

Naujausi fotoreportažai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

An, Bal 17, 2018
„Jis yra , mano išlaisvintojas“. (Ps 144, 2) Ar ne per dažnai, būdami tikinčiaisiais, pamirštame mūsų didįjį Išlaisvintoją ir bandome savo menkomis pastangomis krapštytis iš įvairių rūpesčių bei problemų kalėjimo, gelbėtis iš klampios pelkės? Greičiausiai net nepastebime, kai siela atsiduria įkalinta rūpesčių ir nevilties tamsiame drėgname rūsyje arba yra užrakinta savo išdidumo ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Vaizdo įrašai

Nuorodos