Šį sekmadienį

Gegužės 29 d. 11 val.

Polifonijos salėje (Aušros al. 15)

Pamokslaus
Pastorius NERIJUS VERDINGAS

1994 - 1995 metų nuotraukos

1991 - 1993 metų nuotraukos

1996 metų nuotraukos

Pastorės žodis | 2016 05 03

Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visas kūnas bus šviesus  (Mt 6, 22)

A

kis susijusi su matymu, todėl ji gali simbolizuoti sveikos pasaulėžiūros matymą arba gyvenimo viziją, kurios centre Dievas – Jo dievotumas ir meilė žmogui – tarnystė.
Šį mėnesį pradėjau pristatydama bažnyčios atnaujintą viziją, kuri leidžia pamatyti save naujai. Ją bažnyčioje (vyresnieji, namų grupelės) apsvarstėme ilgiau nei metus. Vizija: Kristus – visiems! Ji turėtų padėti mums pamatyti, ko mes siekiame ir kur yra kiekvieno iš mūsų vieta šioje vizijoje. Kristus – visiems, tai atviros bažnyčios puoselėjimas, atviros nuostatos Dievo ir žmogaus atžvilgiu auginimas. Kai sakome „Kristus – visiems“, turime omeny:

  • Bažnyčią atvirą Kristaus pažinimui (Šventajame Rašte) ir patyrimui (Šventojoje Dvasioje).
  • Bažnyčią atvirą visiems žmonėms. Mes nebrėžiame atskirties linijos tarp tikinčio ir netikinčio, taip pat nesupriešiname lyčių, amžiaus grupių, socialinių sluoksnių, tautų ir etninių grupių, bet tikime, kad Kristus gelbsti ir dovanoja naują gyvenimą kiekvienam.
  • Bažnyčią atvirą ir veiklią visuomenėje Dievo meilės ženklais.

Ši vizija leidžia save pamatyti kaip evangelinę – charizminę, tarpkultūrinę, multifunkcinę krikčionišką bendruomenę. Plačiau apie tai galite paklausyti pamoksle: Atnaujinta vizija – atnaujinta bažnyčia.

Tad kviečiu kiekvieną bažnyčios narį, lankytoją ar namų grupelę dar kartą maldingai apmąstyti, ką ši vizija reiškia Jums, kaip tikinčiajam, tarnautojui, tarnautojų grupei ir mums kaip bažnyčiai. Skirkime laiką geriau ją suvokti.

Viešpaties malonės visiems,
pastorė Anželika
Kiti

Įvykiai

Ramios lankos – pastorės tinklaraštis

Pr, Geg 23, 2016
Giedosiu Jam, nes Jis geras
Girkite Jį, nes Viešpats geras; giedokite gyrių Jo vardui, nes Jis mielas. (Ps 135, 3) Jei kalbėtume apie tai, kas yra gera žmogui žemėje ir danguje, nemanau, kad rastume kažką geresnio už Dievą, kuris visa padarė gerai. Jis yra aukščiausioje vietoje įvairių gerų ir mielų dalykų skalėje. Siekiant gėrio, neįmanoma, kad apeitume ... Plačiau
Pastorės tinklaraštis

Fotogalerija

Bažnyčios pamaldos

Vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15). Pamaldų metu vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame!

Naujausias pamokslas

Nuorodos