ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Vasario mėn. pamokslaus

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Tarnautojas

DARIUS PLUNGĖ

Tarnautoja

INGA REMEIKYTĖ

Bažnyčios gimtadienis

PADĖKOS PAMALDOS

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

Meldžiamės už mūsų miesto senjorus

Pastorės žodis

Net negimęs, tau priklausiau; mano motinos įsčiose tu buvai mano jėga. <… Neatstumk manęs senatvėje; mano jėgoms senkant, nepalik manęs. <… Nepalik manęs, Dieve, net žilos senatvės sulaukusio; būk su manimi, kol skelbsiu tavo galybę visoms būsimoms kartoms. <… Tu siuntei man daug vargų ir kančių, bet vėl mane atgaivinsi, iš žemės gelmių iškelsi. <… Kai giedosiu šlovės giesmę tau, džiūgaus mano lūpos… (Ps 71, 6, 9, 18, 20, 23)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Meldžiamės už mūsų miesto senjorus

Meldžiamės už mūsų miesto senjorus

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Meldžiamės už šeimas mūsų mieste

Meldžiamės už šeimas mūsų mieste

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Šią savaitę meldžiamės

9
  • Dėkojame už Tavo, Dieve, darbus ir gerumą mūsų senjorų gyvenime. Laiminame visus lankančius bažnyčią senjorus, jų maldas, palaikymą ir visus atliktus darbus Tavo šlovei. Stiprink jų sveikatą ir širdies tikėjimą.
  • Meldžiamės, kad vyresni krikščionys ir savo skausme gręžtųsi į mūsų ištikimąjį Dievą, kad jų ištvermė būtų tikras įkvėpimas kitiems tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų.
  • Meldžiamės, kad jie nepristigtų jėgų ir būtų kūrybingi, aktyvūs Kristaus Evangelijos liudytojai.
  • Meldžiamės, kad jauna karta neignoruotų pagyvenusių žmonių, bet gerbtų juos, noriai bendrautų su jais, liudytų miesto pagyvenusiems žmonėms apie gelbstinčią Evangelijos jėgą.
  • Meldžiamės, kad mūsų miesto senjorai būtų atviri Evangelijai, jog atsivertų senyvi žmonės tiek mieste, tiek priemiestyje. Tegul atsiveria širdies akys tikėti, kad mirtis – dar ne pabaiga, o amžinojo gyvenimo pradžia Kristuje.
  • Prašome, kad jie ateitų pas Kristų ir patirtų didelį širdies džiaugsmą, nuodėmių atleidimą, palengvėjimą nuo visų slėgusių kalčių ir naštų, šlovintų Dievą.
  • Meldžiame, kad mūsų mieste būtų patarnaujama tinkamai, kokybiškai seniems žmonėms tiek dvasine, tiek socialine prasme. Te artimieji, bažnyčios, socialinės ir sveikatos įstaigos, labdaros organizacijos būna atrama senjorams. Tegul senolių dienos būna orios ir palydėtos Dievo malonės.
    Amen

Fotoreportažai

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Sausio 22 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šių metų pamaldų tema – “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui” (Iz 1, 12-18). 2023 metų temą pasiūlė ir paruošė Minesotos tikinčiųjų ekumeninė grupė (JAV).

2022 12 25 | Kalėdinio spektaklio fragmentai

2022 12 25 | Kalėdinio spektaklio fragmentai

Spektaklyje įstabiai atgyja evangelijų scenos apie Gelbėtojo gimimą. 😇🧡😇
Veiksmas vyksta Danguje, kuris netrukus persikelia į žemę. Marija ir Juozapas priima Dievo valią – Mesijo gimimą jiems. Angelai šlovina gimstantį žemėje Dievo Sūnų, piemenys nusilenkia gimusiam Gelbėtojui, išminčiai iš Rytų pagarbindami gimusį Karalių atneša Jam dovanų.

Įdomu žinoti

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

IR VĖL KALĖDOS – įkvepiantis, naujas muzikinis filmas visai šeimai

IR VĖL KALĖDOS – įkvepiantis, naujas muzikinis filmas visai šeimai

Lapkričio 29 d. JAV kino teatruose bus parodytas naujas, nuotaikingas miuziklas „Ir vėl Kalėdos“ (It‘s Christmas Again, 2022). Filmo rašytoja ir režisierė Sandra Martin neatsitiktinai grįžta prie, atrodo, gerai žinomos, bet neišsemiamos kalėdinės temos. „Labai svarbu turėti šventinių pramogų, kurias galėtume žiūrėti kartu su visa šeima. Neįsivaizduoju geresnio laiko pasidalyti istorija, kaip Jėzus atėjo į Žemę, nei Kalėdos! – svarsto režisierė.

Karalienės Elžbietos II krikščioniškas tikėjimas

Karalienės Elžbietos II krikščioniškas tikėjimas

Teisingai valdydamas karalius sustiprina kraštą, o kas ima kyšius, griauna jį. (Pat 20,26)

Vakar į amžinuosius Viešpaties namus išėjo viena oriausių, garbingiausių ir pareigingiausių mūsų šimtmečio asmenybių – karalienė Elžbieta II (1926-2022). Ji ištikimai, atsakingai tarnavo Britanijai ilgus metus. Tokią ją atsimena Jungtinės Karalystės žmonės ir pasaulio lyderiai, kurie ją pažinojo asmeniškai. Jos gedi artimieji, karališka šeima, tauta ir visas pasaulis.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys
24/7 Prayer With Worship

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt