ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Balandžio mėn. pamokslaus

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Tarnautoja

INGA REMEIKYTĖ

Tarnautojas

DARIUS PLUNGĖ

Pastorius

ROMANAS SEMAŠKA

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

Balandžio mėn. meldžiamės už žmonių santykius mūsų mieste

Pastorės žodis

Dievo akys yra visur, jos stebi gerus ir blogus žmones. (Pat 15, 3)

Toliau meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Velykinė popietė

Velykinė popietė

Artėjant Šv. Velykoms – Prisikėlimo šventei, balandžio 2 d. (sekmadienį), 15 val. kviečiame į Polifonijos mažojoje salėje įvyksiančią popietę „Nuo Venecijos iki Merkinės“ su dailininku LINU ATGALAINIU, kuris nuo 2004 m. profesionaliai dirba sieninės tapybos ir dekoravimo srityje.

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Balandžio mėn. meldžiamės

9
  • Pirmiausiai padėkokime Dievui už žmonės mūsų gyvenime bei už jų veikimą, indėlį į mus, mūsų santykius.
  • Melskimės, kad mieste tarp visų gyventojų tvirtėtų draugiškumo santykiai. Draugystė tarp žmonių teiktų išminties, paguodos, vilties.
  • Melskimės, kad mieste daugėtų šeimų, kuriose tarpsta tarpusavio pagarba, supratimas, meilė, tarnystė, atjauta, kad šeimose būtų kūrenamas tikėjimo ir vertybių židinys.
  • Melskimės už savo namų bendrijų, mokslo bei darbo kolektyvų, bažnytinių bendruomenių žmones, kurie supa mus, kad santykiai būtų dori, teisingi ir nestokotų meilės bei gailestingumo.
  • Melskimės, kad Kristaus perkeičianti jėga keistų mūsų miesto tas šeimas, darbovietes, bendruomenes, kurios įsipainiojusios į nusikalstamą veiklą, prievartą, korupciją, godų turto kaupimą ir nesirūpina žmonėmis. Taip pat, kad Dievas padėtų rasti sprendimus tiems, kurie šiandien patiria sunkią atskirtį, santykių sudužimą, žlugimą. Padėk neprarasti vilties.
  • Melskimės už išmintingas mokyklas ir kitas švietimo įstaigas, kad jos atliktų deramą ir gerą vaidmenį ugdant jaunąją kartą. Duok, Dieve, mokytojams, ugdytojams išminties, sumanumo ir išmanymo įvykdyti savo pašaukimą tiesoje ir meilėje.

Fotoreportažai

Padėkos rytmetys “Virsmo stebuklas” skirtas bažnyčios gimtadieniui

Padėkos rytmetys “Virsmo stebuklas” skirtas bažnyčios gimtadieniui

Prieš 32 metus, 1991 m. vasario 24 d., paskelbėme Šiauliuose bažnyčią TIESOS ŽODIS.
Vasario paskutinį sekmadienį bažnyčia pažymėjo gimtadienį. Šventės simboliu buvo pasirinktas drugelis, kuris atspindi vitališką atsinaujinimo galią. Programoje skambėjo dainos, savo kūrybos giesmės, poezija, apmąstymai, liudijimai.

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Sausio 22 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šių metų pamaldų tema – “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui” (Iz 1, 12-18). 2023 metų temą pasiūlė ir paruošė Minesotos tikinčiųjų ekumeninė grupė (JAV).

Įdomu žinoti

Vasario 16-osios ritmu

Vasario 16-osios ritmu

Tuomet Viešpats vėl pakels ranką gelbėti savo tautos likutį, kuris buvo likęs Asirijoje, Egipte, Patrose… Ir bus platus kelias mano tautos likučiui, kuris išliko Asirijoje… (Iz 11, 11, 16)

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
24/7 Prayer With Worship
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt