ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Kovo mėn. pamokslaus

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Pastorius

ROMANAS SEMAŠKA

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Vyresnysis

GINTAUTAS TUMULIS

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

MALDA už MŪSŲ MIESTĄ, už tai, kas mieste gera, ir už tai, kas turėtų keistis

Pastorės žodis

Tuomet žmonės pradėjo šauktis Viešpaties vardo. (Pr 4, 26)

Nuo pernai metų, tęsiame toliau melstis už savo miestą teminėmis maldomis pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę “5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ”. Šiais metais konkrečia maldos kryptimi melsimės visą mėnesį, pradėdami pirmą mėnesio sekmadienį pamaldose, tęsime antradieniais Zoom maldose (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse, o baigsime mėnesio paskutinįjį sekmadienį. Kitą mėnesį keisis maldos tema.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Ramybės malda

Ramybės malda

Viešpatie, suteik mums
DRĄSOS, KANTRYBĖS ir IŠMINTIES.
DRĄSOS, kad pakeistume
savo gyvenime viską,
ką galime pakeisti,
KANTRYBĖS, kad iškęstume
visa, ko pakeisti negalime,
ir IŠMINTIES, kad atskirtume
viena nuo kito – žinotume, ką keisti ir ko ne.
(Evangelikų teologas R.Niebuhr, JAV)

Velykinė popietė

Velykinė popietė

Artėjant Šv. Velykoms – Prisikėlimo šventei, balandžio 2 d. (sekmadienį), 15 val. kviečiame į Polifonijos mažojoje salėje įvyksiančią popietę „Nuo Venecijos iki Merkinės“ su dailininku LINU ATGALAINIU, kuris nuo 2004 m. profesionaliai dirba sieninės tapybos ir dekoravimo srityje.

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Kovo mėn. meldžiamės

9
  • Dėkokime už savo miesto gyventojus ir jo unikalią kultūrą, darbus, verslus, švietimą, ligonines, bažnyčias.
  • Melskimės, kad mūsų mieste būtų gera gyventi jauniems ir seniems žmonėms, kad būtų puikios sąlygos kurtis šeimoms ir auginti vaikus.
  • Atneškime maldoje Dievui tai, kas mieste yra netinkamo, blogo ir kenksmingo. Te Dievas ištiesia Savo ranką ir suvaldo bet kokį smurtą, korupciją ir engimą (galbūt asmeniškai susiduriame su tam tikromis blogio formomis, įtraukime tai į maldos prašymus).
  • Melskimės už nuostabią galimybę kūrybingai skleisti Gerąją Naujieną mieste, kad kuo daugiau miesto gyventojų “šauktųsi Viešpaties vardo”.

Fotoreportažai

Padėkos rytmetys “Virsmo stebuklas” skirtas bažnyčios gimtadieniui

Padėkos rytmetys “Virsmo stebuklas” skirtas bažnyčios gimtadieniui

Prieš 32 metus, 1991 m. vasario 24 d., paskelbėme Šiauliuose bažnyčią TIESOS ŽODIS.
Vasario paskutinį sekmadienį bažnyčia pažymėjo gimtadienį. Šventės simboliu buvo pasirinktas drugelis, kuris atspindi vitališką atsinaujinimo galią. Programoje skambėjo dainos, savo kūrybos giesmės, poezija, apmąstymai, liudijimai.

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Sausio 22 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šių metų pamaldų tema – “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui” (Iz 1, 12-18). 2023 metų temą pasiūlė ir paruošė Minesotos tikinčiųjų ekumeninė grupė (JAV).

Įdomu žinoti

Vasario 16-osios ritmu

Vasario 16-osios ritmu

Tuomet Viešpats vėl pakels ranką gelbėti savo tautos likutį, kuris buvo likęs Asirijoje, Egipte, Patrose… Ir bus platus kelias mano tautos likučiui, kuris išliko Asirijoje… (Iz 11, 11, 16)

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys
24/7 Prayer With Worship

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt