ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Birželio mėn. pamokslaus

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Vyresnysis

LINAS ATGALAINIS

Bažnyčios išvyka

KRIKŠTO ŠVENTĖ

Tarnautojas

DARIUS PLUNGĖ

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

Birželio mėnesį meldžiamės už žmonių poilsį mūsų mieste

Pastorės žodis

…nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. (Žyd 4, 10)

Prasidėjus vasarai, birželio mėnesio maldos tema – MALDA UŽ ŽMONIŲ POILSĮ MŪSŲ MIESTE.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Vienas tėtis…

Vienas tėtis…

Vienas tėtis yra daugiau
nei šimtas mokytojų.

Džordžas Herbertas, JAV filosofas,
psichologas, sociologas, XIX-XX a.

Registracija į vandens Krikštą

Registracija į vandens Krikštą

Vandens Krikštas yra vienas iš dviejų pagrindinių Bažnyčios sakramentų ir Viešpaties Jėzaus paliepimų, kuriuos Jis paliko savo mokiniams vykdyti.

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Birželio mėn. meldžiamės

9
  • Padėkokime už tobulą ir amžiną poilsį, kurį visi tikėjimu paveldime Kristuje, kad daugiau žmonių rastų Kelią į Dievo teikiamą sielos poilsį.
  • Dėkokime už kiekvieną savaitę turimą galimybę ilsėtis nuo savo darbų ir ilsėtis Dievo pažinime bei artume sekmadienio pamaldų metu. Te Dievas padeda kiekvienam kas savaitę ne tik atidėti darbus, sumažinti stresą, bet ir išmokti atsinaujinti Dievo artume, asmeninėje maldoje ir bažnyčioje.
  • Melskime, kad mes, krikščionys, mokėtume laikytis gero ir subalansuoto darbo bei poilsio ritmo. Te Dievas teikia Savo išminties, kiek darbų prisiimti, ir kada, kokių pasiūlymų atsisakyti.
  • Dėkokime Dievui už mieste įrengtas poilsio vietas, sporto ir žaidimo aikšteles, parkus, kur miestelėnai gali prasmingai, gryname ore praleisti laisvalaikį, bendrauti. Melskimės už galimybes poilsio metu draugauti su žmonėmis ir jiems pasakoti apie tikėjimo vertybes.
  • Pasimelskime už tris žmones, savo pažįstamus, su kuriais leidžiame laisvalaikį. Melskimės, kad atsirastų daugiau progų jiems liudyti apie Dievo gerumą, pagalbą, Jo meilę.

Fotoreportažai

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros.

Pasiruošimo šventei paskutinieji akcentai

Pasiruošimo šventei paskutinieji akcentai

Artėjant SEKMINIŲ ŠVENTEI, ŠIAULIAI 2023, likus dešimt dienų iki Sekminių (05.17-05.28), susirinkome, kaip minima Apaštalų darbuose apie Jėzaus mokinius, melstis, laukti Šventosios Dvasios ir, žinoma, atlikti paskutinius pasiruošimo darbus.

Pasiruošimas Sekminių šventei Šiauliuose

Pasiruošimas Sekminių šventei Šiauliuose

Ketvirtadienį (2023 04 27), Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, IŠKĖLĖME IR IŠSKLEIDĖME EKUMENINES BURES LAUKTI SEKMINIŲ DVASIOS VĖJO… ⛵️

Įdomu žinoti

Vasario 16-osios ritmu

Vasario 16-osios ritmu

Tuomet Viešpats vėl pakels ranką gelbėti savo tautos likutį, kuris buvo likęs Asirijoje, Egipte, Patrose… Ir bus platus kelias mano tautos likučiui, kuris išliko Asirijoje… (Iz 11, 11, 16)

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
24/7 Prayer With Worship
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt