Naujienos

Turtingas savaitgalis Viešpatyje | Kaleidoskopas

Šio savaitgalio laukiau su vidiniu jauduliu širdy. Žinojau, kad nuo ketvirtadienio iki sekmadienio kiekviena diena bus ypatinga, kitokia, pilna susitikimų, Viešpaties žodžio ir įvairiopo veiksmo.

Nuotraukų paroda „Žiemos juvelyrika”

Vasario 12 d. 17. 30 val. Šiaulių nedidelio tiražo spaustuvėje "Bruknė" (Vilniaus g. 112) įvyko fotografo Gintauto Tumulio (Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vyresniojo) fotografijų parodos atidarymas "Žiemos juvelyrika".

Darbuokimės kartu Viešpaties vynuogyne

Vasario 6 dieną (2015) gyniausi diplominį darbą Moteris, kaip ganytoja, Lietuvos evangelinėse bažnyčiose, Evangelijos Biblijos institute. Šią dieną prisiminsiu nelyg Dievo dovaną gimtadienio proga.

Kiekviena Dievo misija ir Jo darbas pareikalauja Viešpaties meilės, išminties ir jėgos.

"Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais ...> " (Apd 1, 8)

Kiekviena Dievo misija ir Jo darbas pareikalauja Viešpaties meilės, išminties ir jėgos.

Norint tapti efektyviais Jo Evangelijos liudytojais ir tarnais, svarbu būti pripildytiems Šventosios Dvasios, kuri išliejama kartu su Dievo įgalinimu, meile bei įžvalga.

Šių metų pradžioje skirsime bažnyčioje laiką intensyvesniam maldos gyvenimui, dievoieškai ir Jo Dvasios laukimui.

Melskimės įvairiose maldos grupėse: Dievo vedimo šiems metams, Dvasios aplankymo, Evangelijos jėgos - Kristaus kryžiaus suvokimo ir už dr. VanGemereno viešnagę Lietuvoje bei Šiauliuose.

Malonės,
pastorė Anželika

Ekumeninės pamaldos

Jos įvyko sausio 18 d. Šiais metais tradicines kasmetines ekumenines pamaldas nuspręsta surengti sekmadienį, 11 val., tuo laiku, kai pamaldos vyksta visose bendruomenėse.

Seminaras „Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai”

Lapkričio 28 - 29 d. Šiauliuose įvykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos įkvėpta Šiaulių bažnyčios "Tiesos žodis" vyresniųjų taryba nusprendė sausio 17 d. Šiaulių Polifonijos mažojoje salėje surengti seminarą "Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai".

Artėja Krikščionių vienybės savaitė (sausio 18 – 24 d.)

"Gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save..." (Ef 5, 2)

Artėja Krikščionių vienybės savaitė (sausio 18 - 24 d.). Šiai progai bus skirta įvairių renginių Lietuvos bažnyčiose. Pagrindinė jų intencija - malda už krikščionių dvasinę vienybę. Tikėjimo vienybės negalime pasiekti kūniškomis, manipuliatyviomis, politinėmis ar institucinėmis priemonėmis. Tai davinys iš dangaus, kai tikinčiųjų širdys atsigręžia link Dievo ir artimo. Tada pradedame gyventi ne egocentrišką ar konkurencinį gyvenimą, bet besąlygiškai mylint, kaip Kristus mus pamilo.

Šiauliuose ekumeninė pastorių grupė bendras vienybės pamaldas organizuoja sekmadienį (18 d., 11 val.) Laisvųjų krikščionių bažnyčioje (Ginkūnų dvaras, Žeimių 7).
Maloniai kviečiu kartu melstis, šlovinti ir klausyti pamokslo broliškoje vienybės dvasioje!
Pastorė, Anželika

Naujamedis Šiauliuose

Ginkūnų dvare nutilus jaunimo balsams, patiems jaunuoliams išsimiegojus ir prieš prasidedant grįžimui į įprastas vėžes, norisi nepamiršti to, kas įvyko gruodžio 31 – sausio 1 dienomis.

Praėjo senieji ir prasidėjo nauji 2015 m. Jie neabejotinai su savimi atsineša kažką naujo, nepatirto…

Evangelijos metai
Praėjo senieji ir prasidėjo Naujieji 2015 m. Jie neabejotinai su savimi atsineša kažką naujo, nepatirto.
Dažniausiai metų pradžia pasižymi naujų darbų planavimu, tikslų brėžimu, vizijos peržiūrėjimu. TŽ bendrijoje 2015 m. pavadinti Evangelijos metais.

Dievo Evangelija yra nepaprastai graži, erdvi ir plati, kurios centre išsiskleidžia gelbstintis Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykis nelyg naujo gyvenimo žiedas. Ji - Dievo jėga gelbėti, gydyti, išlaisvinti ir keisti kiekvieną, kuris tiki.

Tad naujais metais, neabejoju, Evangelijos jėga pasireikš įvairiomis apraiškomis bažnyčioje. Jos esmę pabrėšime žinioje, tarnystėje, darbe ir gyvenime.

Maloniai kviečiu prisidėti prie Evangelijos darbo šiais metais!

Page 29 of 31