Naujienos

In memoriam Joanai Krikštaponienei

Šios savaitės pradžioje, pirmadienį (2015-03-23), į paskutiniąją kelionę išlydėjome mano vyro, Aido, mylimą mamytę Joaną Krikštaponienę (1925–2015).

Požiūris į silpnąjį – tai požiūris į Dievą

Šių metų kovo 15 d. Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčioje vyko neįprastos sekmadienio pamaldos „Jis tiesia tau ranką“. Jas pavadinčiau bažnyčios atsinaujinimo ir Evangelijos skelbimo tarnavimu.

Pažintis su „Švelnumu“

Kovo 10 d., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (šiais metais mininčios laisvės 25 – metį) išvakarėse, kartu su vyru Aidu apsilankėme krikščioniškame labdaros ir paramos fondo „Švelnumas“ įsteigtoje valgykloje Šiaulių vargingiems žmonėms.

Iš Natalijos Platovos laiško

Natalija retkarčiais parašo laiškuose, kaip sekasi darbuotis Dievo vynuogyne ir kaip paaukotas lėšas panaudoja

Kovas – pirmasis pavasario mėnuo, skelbiantis artėjantį visaapimantį gamtos prabudimą

"Šeimininke, kaip liepei, - padarėme, bet dar yra vietos." (Lk 14, 22)

Kovas - pirmasis pavasario mėnuo, skelbiantis artėjantį visaapimantį gamtos prabudimą. Lygiai po mėnesio šiais metais švęsime Velykas. Tad šis laikas iki dvasinės prisikėlimo šventės mūsų bažnyčioje bus nelyg palaipsnis pabudimas. Kaip gamta keliasi po žiemos miego šildoma saulės, taip mūsų sielos te pabunda žadinamos Dievo žodžio bei Dvasios šviesos.

Priešvelykinis pulsas jau pradeda plakti bažnyčioje:

Kovo 15 d. - sekmadienį rengsime evangelizacines pamaldas "Jis tiesia tau ranką". Jose tarnaus pastorius ir reabilitacijos centrų "Prieglobstis" įkūrėjas Mindaugas Palionis. Taip pat savo atgimimo patirtimi dalinsis reabilitantai. Tai puiki galimybė pakviesti tuos žmones, kurie yra varginami įvairių priklausomybių.

Kovo 28 d. - rengsime jau tradiciniu tapusiu renginiu mūsų mieste - priešvelykinį koncertą. Šį kartą planuojame poezijos ir giesmių vakarą su dainų ir giesmių kūrėju Vytautu Kairiu, poete Angele Kieliene ir poezijos skaitovu Raimundu Daugėla. Visus šiauliečius ir regiono gyventojus maloniai kviečiame į nemokomą vakarą.

Kovo 29 d. - Palmių sekmadienį paskirsime Šiaulių krašto bažnyčių Maldos Konferencijai.

Taigi mūsų laukia daug nuostabių progų artintis prie Dievo ir kitus kviesti patirti tikrąjį Prisikėlimo džiaugsmą.

Melskimės dėl visų šių renginių, kad jų metu Dievas galėtų paliesti žmonių širdis amžinam gyvenimui.

Viešpats telaimina visus!

Pastorė Anželika

Sveikinu mūsų bažnyčios brolius bei seseris su bažnyčios gimtadieniu!

"Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai." (Jok 1, 18)

Sveikinu mūsų bažnyčios brolius bei seseris su bažnyčios gimtadieniu! 🙂

Prieš 24 metus, vasario 24 dieną vyko bažnyčios paskelbimo tarnavimas. Savo prisiminimais ir įžvalgomis dalinuosi šiame straipsnyje. Prisiminkime nueitą kelią kartu!

Branginu visų Jūsų neveidmainišką meilę Kristui ir ištikimybę bendruomenei.

Te Viešpats laimina mūsų dvasinę kelionę ir toliau...

Sutuokta šalis

Sveikinu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ brolius ir seseris su bažnyčios gimtadieniu!

Turtingas savaitgalis Viešpatyje | Kaleidoskopas

Šio savaitgalio laukiau su vidiniu jauduliu širdy. Žinojau, kad nuo ketvirtadienio iki sekmadienio kiekviena diena bus ypatinga, kitokia, pilna susitikimų, Viešpaties žodžio ir įvairiopo veiksmo.

Page 38 of 41