Tradiciškai gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį Lietuvoje minime Motinos dieną, sveikiname mamas simbolinėmis dovanėlėmis, jas aplankome, pasakome, kokios jos mums brangios.

Šią dieną paminėjome ir bažnyčioje malda už visas mamas bei šventine 73 metų brolio iš Japonijos Susumu Nakagawa viešnage. Jis ne tik papasakojo apie savo atsivertimo istoriją, bet ir pasveikino visas mamas, bendruomenės vaikus pamokė daryti tradicinę japonišką gėlių puokštę – ikebaną.

„Ši diena yra svarbi visiems mums, nes ji yra mamos diena. Dievas yra meilė ir mama yra meilė“, – pradėjo savo kalbą Susumu. „Tik savo mamos dėka, kuri labai mane mylėjo, stoviu čia. Jos jau nebėra, bet aš esu su jumis…“, – tęsė svečias.

Susumu, būdamas 49 metų, prieš 25 metus (1990) paragintas Dievo, išvyko į Šiaurės Airiją giliai paliestas tuo metu vykusio šalyje konflikto tarp katalikų ir protestantų. Nuo to laiko jis keliauja po Europos šalis, moko kitas tautas japonų kalbos ir trokšta statyti krikščioniškos meilės tiltus tarp tautų, kultūrų, konfliktuojančių šalių. Kristus yra jo meilės šaltinis.

„Kristus mirė ne tik už mane, bet ir už visą pasaulį, todėl apie Jį noriu pasakyti visam pasauliui“. Paklaustas, kuo skiriasi Lietuvos krikščionys nuo Japonijos, paminėjo kelis skirtumus. „Lietuviai tikintieji yra kur kas atviresni, bendruomeniškesni, socialesni. Man tai labai patinka. Japonų krikščionys tylesni, labiau susikaupę, mažai kalba, žymiai ramesni. Pamaldų metu jie mažiau gieda giesmių, bet daugiau dėmesio skiria gilinimuisi į Šv. Raštą, asmeniniam Biblijos pažinimui.“

Pasisakymą Susumu baigė krikščioniška giesme „Aš seku Jėzumi“ anglų ir japonų kalbomis. Jo mintys drąsino, džiugino ir plėtė mūsų tikėjimo bei tarptautinės patirties akiratį.

Po liudijimo Susumu buvo pakviestas į vaikų sekmadienio mokyklą, kur vaikams ir mokytojams atskleidęs gėlių puokštės – ikebano prasmę, kartu su visais kūrė gėlių ir šakelių kompoziciją. Ikebano aukščiausios šakelės simbolizuoja dangų, vidury esančios gėlės – žmogų, o patys žemiausi žiedeliai – žemę. Visa puokštė atskleidžia harmoniją bei taiką tarp dangaus, žemės ir žmogaus.

Pasibaigus susirinkimui, kiekvienas vaikutis savo mamytei įteikė po mažytį ikebaną, o tikintieji galėjo apžiūrėti dvi dideles ikebanų puokštes.

Esame dėkingi mūsų svečiui Susumu Nakagawa už visokeriopai praturtinančią taikos ir meilės patirtį.

Pastorė Anželika Krikštaponienė