100 m. atkurtai Lietuvai – 100 mūsų padėkų!

10 | 10 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!
(Bernardas Braždžionis, ištrauka iš „Šaukiu aš tautą“, 1941 m.)

9

Dieve, palaimink Lietuvą! Dėkoju visiems žmonėms, kurie rūpinasi Lietuva ne mažiau už save. (Algimantas, 55 m., Dublinas)

9

Dėkoju Lietuvai, kad gimiau joje, kad tai mano Tėvynė – graži, spalvinga, su keturių metų laikais, kad Lietuvoje pažinau Viešpatį! Linkiu Lietuvai ne mažėti, bet didėti žmonių skaičiumi. (Alvyra, 62 m., Dublinas)

9

Ačiū, Lietuva, už tai, kad esi, kad buvai gimstant, augant, senstant, už šviesiausią saulę, skaisčiausią dangų, už nuaustą juostą širdyje su kopų smėliu, ramunių pieva, bičių medumi, už lietuvišką žodį lūpose, už ilgesį, kai esu toli nuo tavęs, mano Lietuva! (Vida, 56 m., Dublinas)

9

Ačiū Lietuvai už tai, kad aš esu lietuvis ir turiu lietuviškas šaknis, už didžią šalies Istoriją, kuri ilgai išliks mūsų širdyse. Ačiū Tau, mano Gimtine, už žalias pievas, kaimus, miestus ir miškus. Ačiū už gerus prisiminimus, už tėvo ir motinos namus. Atkurtos Lietuvos 100-mečio proga, noriu visiems padėkoti, kad esame kartu! (Rytis, 39 m., Dublinas)

9

Dėkoju, Lietuva, kad vis labiau atsigręži į žmogų, kaip į savo didžiausią vertybę. Jog naujo šimtmečio Lietuvos ir Europos herojus yra kiekvienas, kas prisideda prie jos kūrimo savo talentais, savo erdvėje. (Jonas, 46 m., Vilnius)

9

Dėkoju Lietuvai ir Dievui, kad teko sugrįžti į Lietuvą iš Sibiro, o vėliau ir parvežti jų palaikus į gimtąją žemę Tėvynės mylimos!!!🌻🍀🌹 Myliu Lietuvą ir visiems linkiu gero gyvenimo joje. (Adelė, 64 m., Panevėžys)

9

Ačiū atkurtai Lietuvai! 💛💚❤ (Rūta, 62 m., Jurbarkas)

9

Dėkoju Tau, kūrybinga Lietuva! Būk laisva, ori, inovatyvi, smagi… Semk stiprybės ir išminties iš savo senų šaknų, kilnios, bet kartais ir skaudžios istorijos, bei puoselėk naują meilės viziją kiekvienam savo sūnui ir dukrai! ❤ (Anželika, 49 m., Šiauliai)

9

Melskimės vienas už kitą,
Laiminkim vieni kitus,
Gyvenimas duotas mums šitas,
Kad mylėtume žmones visus.
(Danutė, 76 m., Kuršėnai)

10 | 9 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Dėkoju už mano protėvių ir tėvų žemę, už gražiausią ir seniausią kalbą, už pirmąją knygą… Mylių tave, mano Lietuva! Prašau, kad šviesa iš aukštybių apšviestų mano Lietuvą. (Daiva, 50 m., Dublinas)

9

Džiaugiuosi, kad išaugau Lietuvoje, linkiu didelės Dievo malonės Lietuvai. (Eduardas, 49 m., Dublinas)

9

Dėkoju, kad gimiau Lietuvoje ir linkiu Lietuvai sėkmės. (Elžbieta,14 m., Dublinas)

9

Dėkoju Lietuvai už gražią gamtą, už gražias moteris, už krikščionišką Vilniaus mokyklą, linkiu Lietuvai išminties. (Rokas, 29 m., Dublinas)

9

Dėkoju Lietuvai, kad gimiau joje ir kad teko matyti, mėgautis nuostabiai gražia gamta. Linkiu Lietuvai išminties, kaip susigrąžinti išvykusius tautiečius. (Rūta 44 m., Dublinas)

9

Dėkoju Lietuvai už tai, kad aš joje gimiau ir džiaugiausi nuostabia gamta, nuostabia šalimi. (Vitalijus, 46m., Dublinas)

9

Dėkoju už ramią vaikystę, linkiu, kad Lietuva priimtų atgal savo išėjusius vaikus. (Tomas, 42m., Dublinas)

9

Ačiū Lietuvai už tai, kad buvau – esu ir busiu Lietuvė! Linkiu, kad žmonės atrastų bendravimą su Dievu. (Audronė, 51m., Dublinas)

9

Labiausiai dėkojame, kad gimėme Lietuvoj, už mylimus tėvus, už mokyklas, už nuostabią gamtą. Linkime Lietuvai, kad ateitų Šviesa ir pasitrauktų tamsa. (Violeta, 38 m. ir Robertas, 50m., Dublinas)

9

Dėkoju, Lietuva, už tai, kad esi. Linkiu semtis stiprybės iš praeities šviesuolių. (Gediminas, 42 m., Dublinas)

10 | 8 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Nuostabi Lietuva! Puikūs ir nuostabūs Tavo žmonės, bažnyčia, visuomenė, graži Tavo gamta, miškai sodai ir darželiai…Čia gera gyventi. Džiaugiamės keturiais metų laikais 🙂 . Linkime visiems daugiau kalbėti apie gėrį su viltimi, kad bus dar geriau ir gražiau! (Vida, 65 m., Šiauliai)

9

Viešpatie, palaimink Lietuvą, kiekvieną jos gyventoją!
Dėkoju Dievui už Lietuvos valstybę, kuri tapo mano dvasine Tėvyne. Čia gimė mano vaikai, anūkai, proanūkiai. Viešpatie, globok Lietuvą!!! (Larisa, 80 m., Šauliai)

9

Dėkoju Lietuvai už Laiką, skirtą man po dangumi, kur kartais sninga, kartais lyja ir kartais spindi žvaigždėmis, už Rytą – vakarą, kai būnu, šalia draugų ir svetimų, už Laisvę mums išdeklamuotą šventu tikėjimo žodžiu. (Loreta, 56 m., Telšiai)

9

Dėkoju Lietuvai už nuostabiausią ir aiškiausią lietuvių kalbą. (Daiva, 43m., Norvegija)

9

Ačiū, Dieve, už laisvą Lietuvą, kurioje gali laisvai mąstyti ir gyventi pagal savo įsitikinimus. (Aras, 54 m., Šiauliai)

9

Dėkoju Tau, Lietuva Tėvyne, už nuolatinį ilgesį Tavęs, visada laukiantį ir širdimi šaukiantį sugrįžti ir pasilikti. (Vytis, 33 m., Šiauliai)

9

Ačiū Dievui už Lietuvą, kurioje galiu gyventi, būti savimi. (Faustas, 30 m., Šiauliai)

9

Dėkoju Lietuvai už žodį, kalbą, už jausmą, už vaikystę, už lietų skalsų ir saulės lašelius. 🙂 (Romas, 56 m., Telšiai)

9

Dėkoju Lietuvai už darbštumą. 👩‍🍳 (Roma, Norvegija)

9

Nuostabi Jūsų mintis dėkoti Lietuvai. Neretai Lietuva pamiršta už Jus, Dievo tarnus, padėkoti. Aš sakau Lietuvos vardu visiems Dievo tarnams / tarnaitėms, pastoriams / pastorėms – AČIŪ!!! (Loreta, 56 m., Telšiai)

10 | 7 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Noriu padėkoti Lietuvai už tai, kad turiu nuostabią šeimą, auginu puikia dukras. Galiu laisvai, nevaržomai keliauti, tobulėti, dirbti. Linkiu Lietuvos žmonėms daugiau optimizmo, šypsenų. (Jurgita, 44 m.)

9

Aš dėkoju Lietuvai už laisvę ir, kad galiu mokytis, nes tai yra gerai! 🙂 (Raminta, 11 m.)

9

Dėkoju, kad galime iškelti Lietuvos vėliavą! (Kristupas, 12 m.)

9

Ačiū už galimybę būti savimi, galimybę dirbti ir džiaugtis rankų darbais, džiaugtis savo šeima. (Mindaugas, 37 m.)

9

Dėkoju Lietuvai už gyvenimą laisvai. (Alanas, 8 m.)

9

Ačiū, Lietuva, už tuos žmones, kurie liko šalyje, už tuos, kurie atsidavę Tau. Ačiū už laisvę, demokratiją bei valdžios išmintį. (Andrius, 33 m. ir Sandra, 38 m.)

9

Dėkoju Tau, Lietuva, kad galiu čia gyventi, kurti, kalbėti lietuvių kalba. O labiausiai noriu padėkoti Viešpačiui Jėzui, kad Jis ją tokią gražią sukūrė. Tu – man mieliausia! (Ilona, 50 m.)

9

Dėkoju Lietuvai už galimybę mąstyti ir kalbėti laisvės dvasioje. Auginti vaikus sąmoningoje aplinkoje. (Olegas, 44 m.)

9

Ačiū, Lietuva, už nemokamą mokslą ir nepriklausomybę! (Rojus, 9 m.)

9

Sveikinu Lietuvą 100-mečio proga su atkurtu valstybingumu. Tebūna Lietuva stipria, klestinčia ir palaiminta šalimi. Dėkoju Dievui, jog gyvenu čia ir čia dvasiškai atgimėme tikėti aš, mano vyras ir vaikai. Laiminu bažnyčią „Tiesos žodis“ ir trokštu, kad ji būtų šviesos žiburiu Šiauliuose! Teklesti ji ramybėje, malonėje ir tarnystėje! Su meile! (Tamara, 82 m.)

10 | 6 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Iki 23 metų gyvenau nelaisvoje Lietuvoje, o didesniąją gyvenimo dalį gyvenu laisvoje savo šalyje, tad labai gerai prisimenu ankstesnįjį gyvenimą, švietimo sistemą, kurioje mokiausi, visą tuometinę atmosferą. Lietuva, iš visos širdies esu dėkinga už tikrą laisvę tikėti, mokytis, bendrauti, būti ta, kuo ir iš tiesų esu bei galimybę toliau skleistis. (Jolanta, 49 m.)

9

Aš dėkoju, kad Lietuva yra tvirta ir, kad labai graži šalis! (Aronas, 7 m.)

9

Ačiū, Viešpatie, už laisvę, už žmones, kurie paaukojo savo gyvenimą už Lietuvą. (Danutė, 65 m.)

9

Dėkoju Tau, Lietuva, už visus Tavo didvyrius ir didžiamoteris, protėvius, dainius, kurie Tave apdainavo, dėl Tavęs liejo savo kraują, prakaitą, kad šiandien aš galėčiau gyventi čia, Tavyje. Aš galiu gyventi Laisvėje, su Kristumi, su Tuo, kuris yra Tavo, Lietuva, Kūrėjas, Sergėtojas, Vedlys, Gantyojas. Jei Tu glausiesi prie Kristaus, Tu gyvuosi! (Rūta, 49 m.)

9

Dėkoju, Lietuva, už gražią, jaukią šalį, ir kad mokaisi iš savo klaidų. (Antanas, 40 m.)

9

Dėkoju Lietuvai už laisvę ir, kad galiu labai daug išmokti. (Justina, 8 m.)

9

Dėkoju Lietuvai už lietuvių kalbą ir lietuvišką žodį, kurį man davė, už lietuvišką gamtą. (Darius, 37 m.)

9

Esu dėkinga savo tėvynei už tai, kad esu jos pilietė, man garbė būti mažos šalies dalimi, ir esu dėkinga Viešpačiui už tai, kad joje gimiau, augau, augu ir augsiu, kad ši šalis yra dėkingoje geografinėje padėtyje ir mūsų tauta nepatiria grėsmingų žemės drebėjimų, ugnikalnio išsiveržimų, cunamio ir daug kitų dalykų. Esu dėkinga Viešpačiui už tai, kad esu sveika ir galiu daryti gerą tautos labui. Ačiū Tau Dieve ir Ačiū Tau Lietuva!! Aš tave myliu! (Viktorija, 25 m.)

9

Visų pirmiausia dėkoju Dievui už stebuklingą, antgamtinę pagalbą mūsų tautai, kad ji tapo laisva ir savarankiška valstybė, už tikėjimo laisvę, už bažnyčią, už ganytoją, pastorę Anželiką, kad galėjau asmeniškai pažinti savo Tėvą ir Kūrėją. Nuoširdus ačiū. (Genovaitė, 70 m.)

9

Dėkoju Lietuvai: už tikėjimo laisvę, žodžio laisvę, už išsilavinimą, linkiu, kad išliktum gerbiama, mylima ir laisva. (Larisa, 45 m.)

10 | 5 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Dėkoju, Viešpatie, kad esu lietuvė, gyvenu Lietuvoje, kur mainosi metų laikai, kur gamta gausi žaluma, kur dažnas lietus – palaima iš dangaus, kad šiandien aš esu laiminga, galiu laisvai išpažinti savo įsitikinimus, ramiai ir saugiai gyventi. (Rūta, 49 m.)

9

Esu dėkinga savo šaliai, kad galėjau gimti jau laisvoje Lietuvoje, kad galiu rinktis, reikšti mintis ir idėjas, o svarbiausia laisvai tikėti ir nesigėdyti savo tikėjimo. (Inga, 20 m.)

9

Dėkoju Dievui už išlaisvintą Lietuvą, už bažnyčią, kad galime pažinti ir šlovinti mūsų gyvąjį Dievą. Jame radau ramybę, paguodą, tikėjimą. Ateikite visi, kurie trokštate pas Jį. Jis pagydys, atgaivins, sustiprins. Ačiū, Jėzaus, už Tavo meilę man. (Aldona, 81 m.)

9

Dėkoju už žmones, kurie kovojo negailėdami savęs už mūsų šalies nepriklausomybę. Esu dėkinga už naujas geras intencijas, iniciatyvas ateinančias iš valdžios, iš visuomeninių organizacijų. 🙂 (Jurgita, 42 m.)

9

Dieve, dėkojame Tau už gerus santykius su Izraelio tauta. Už laisvą Lietuvą, kur laisvi būdami laisvėje galime tarnauti Viešpačiui. Ačiū, kad visko yra pakankama. (Danguole, 71 m.)

9

Už viską, Dieve, ačiū Tau tariu, už taiką, kurią turiu ir taiką, kurią dar turėsiu. (Jolanta, 53 m.)

9

Esu dėkinga Lietuvai, kad suteikė laisvę tikėjimui! (Irena, 74 m.)

9

Šimtmečio proga, esu dėkinga Lietuvai, kad čia gimiau, augau, buvo galimybės studijuoti. Kad sukūriau šeimą! Gyvuok ir stiprėk Lietuva!!! AČIŪ! (Ramunė, 38 m.)

9

Dėkoju Tau, Dieve, kad sugrąžinai tikėjimą Lietuva! (Kęstutis, 64 m.)

9

Dėkoju, Dieve, kad gimiau Lietuvoje, esu laiminga čia. (Marija, 68 m.)

10 | 4 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Brangi Lietuva, noriu Tau Padėkoti, jog per amžius išlikai ir esi savita, jog nepailsai grumtis su savo „demonais“ ir kasdien tampi šviesesnė vidumi, mokaisi iš savo klaidų – mokaisi atleisti ir užjausti. Būk tokia ir išlik stipri, te Tavo širdis būna pilna džiaugsmo, laimės, juoko. Dėkoju, kad pagimdei mus, tokius savitus, kokių daugiau niekur nebus… AČIŪ! (Jurgita, 28 m.)

9

Ačiū Lietuvai už jaukią, ramią ir mylimą aplinką. (Skaistė, 18 m.)

9

Ačiū už nuostabią kalbą, kultūrą bei papročius. Tegul tai neblėsta dar ilgus metus! (Dovydas, 20 m.)

9

Dėkoju už dvasinius tėvus ir dvasinius namus, kuriuos sutikau ir atradau Lietuvoje! (Bronislava, 77 m.)

9

Dėkoju už galimybę būti čia ir tiek daug išmokti iš Jūsų bei atrasti be galo daug draugų. Ačiū, kad radau čia daug daugiau nei galėjau tikėtis / Thanks for the opportunity of being here, learn so much, and made so many good friends. Thanks for finding here much more than I would ever have imagined. (Luciana Konoshita Baruos, 32 m., Brazilija)

9

Dėkoju už galimybę Lietuvoje aplankyti daug, įvairių bažnyčių / Thank you for the opportunity to visit a lot of churches in Lithuania. (Ryotaro Otori, 19 m., Japonija)

9

Dėkoju Dievui už laisvę ir taiką Lietuvoje! (Valerija, 76 m.)

9

Dėkoju Viešpačiui, kad esu tikinti, išgelbėta Kristuje, ir galiu ramiai gyventi šioje šalyje. (Anisija, 75 m.)

9

Esu dėkinga Lietuvai už tikėjimo laisvę ir draugiškumą. (Marija, 65 m.)

9

Ačiū, Lietuva, už laisvę! (Rapolas, 62 m.)

10 | 3 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Už galimybę rinktis: keliauti, gyventi ir dirbti. (Darius, 50 m.)

9

Už taikos metą, už tikėjimo ir žodžio laisvę. (Jūratė , 42 m.)

9

Už galimybę laisvai garbinti Dievą ir laisvą bažnyčią. (Gabrielė, 17 m.)

9

Už gražią ir žalią šalį, bei galimybę laisvai tikėti. (Audrone, 44 m.)

9

Už stiprius savo šalies žmones, kurie tiki savo tėvyne, jos nepalieka, joje dirba, kuria ir tiki jos ateitimi. Ačiū Dievui, už Lietuvą, laisvę joje, laisvą tikėjimą, galimybes ir stiprius lietuvius. (Vitalija, 44 m.)

9

Esu dėkingas savo šaliai už gražų kraštovaizdį. (Gustas, 16 m.)

9

Dėkoju Lietuvai už galimybę mokytis ir realizuoti save, už galimybę eiti į man mielą bažnyčią. (Viktorija, 17 m.)

9

Džiaugiuosi ir dėkoju, kad Lietuvoje plinta Evangelija ir yra garsinamas Jėzaus vardas. (Laimonas, 36 m.)

9

Esu dėkinga, kad laisvai galiu melstis, tikėti Dievu. Dėkoju už Lietuvos gydytojus. (Laima, 54 m.)

9

Ačiū Tau, Lietuva, už LAISVĘ tikėti, kalbėti, kurti, dirbti, mylėti… (Rolandas, 46 m.)

10 | 2 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Už tėvus, draugus ir šeimą, kuriuos man davė šis kraštas. Dėkoju už bendruomenę, kurią man davė Dievas gyvenant šiame krašte ir už dar daug dalykų, kurie netelpa žodžiuose… (Artūras, 35 m.)

9

Už tikėjimo ir minties laisvę, galimybę pažinti skirtingų tautų žmones. (Gitana, 52 m.)

9

Už kalbą, šalies grožį ir visus žmones, kurie gimsta mūsų šalyje. (Vaida, 23 m.)

9

Už laisvę tikėti ir nebūti persekiojamiems, bauginamiems ar baudžiamiems dėl savo vidinių įsitikinimų. (Gintaras, 49 m.)

9

Už laisvę, už taiką, už gražią šalį. (Gražina, 43 m.)

9

Ačiū, Lietuva, už nemokomą mokslą! (Orentas, 20 m.)

9

Esu dėkingas, kad Lietuvoje yra integracijos ir reabilitacijos centrų. (Pavel, 44 m.)

9

Esu dėkingas Lietuvos gydytojams. (Arsenas, 21 m.)

9

Nors vis dar pasitaiko nemažai žmogiško sugedimo, veidmainystės, korupcijos ir t.t., bet mes Lietuvą matome kaip paauglį, kuriam reikia daugiau paskatinimo, o ne gniuždymo. Šį žvilgsnį dovanoja Dievas. Ačiū Jam už tai. (Linas, 49 m. ir Daura, 46 m.)

9

Ačiū, Dieve, už laisvę, ramybę, nepriklausomybę ir laisvą tikėjimą Lietuvoje! (Brone, 75 m.)

10 | 1 | Dėkoju Lietuvai ir Dievui:

9

Už tai, kad gimiau čia, todėl aš myliu Tave, Lietuva, ir linkiu, kad gyvuotum dar daug po 100 metų! (Rasa, 36 m.)

9

Už galimybę susitikti su Viešpačiu ir gyventi netrukdomai su Juo. (Liana, 55 m.)

9

Už galimybę gauti išsilavinimą. (Audrius, 22 m.)

9

Už galimybę laisvai linksmintis ir dirbti taip, kaip noriu. (Deividas, 23 m.)

9

Ačiū Tau, Kūrėjau, kad gimiau Lietuvoje ir gimiau tokiu laiku, kai ji melsdamasi, su daina ir giesme lūpose atkūrė savo valstybingumą, kad myliu ją, kad per penkiasdešimt savo gyvenimo metų sutikau daug nuostabių lietuvaičių, kad šioje šalyje galiu ramiai gyventi ir kurti naują Lietuvą! (Rūta, 49 m.)

9

Už gyvenimą, grožį ir meilę be karų. (Aronas, 7 m.)

9

Už galimybę grūdinti charakterį, atsparumą ir veržlumą. (Saliamonas, 17 m.)

9

Už gyvenimą gražioje ir ramioje šalyje. (Aidas, 49 m.)

9

Už tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę, kad galime auginti vaikus Dievo ir artimo meilėje bei statyti atvirą, šiuolaikišką bažnyčią. Linkiu, kad mes Lietuvoje sukurtume laimės, gerumo ir šilumos kultūrą. (Anželika, 49 m.)

9

Už taikingą, tykią šalį, išmintingą prezidentę. (Liudmila, 83 m.)