ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Birželio mėn. pamokslaus

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Vyresnysis

LINAS ATGALAINIS

Bažnyčios išvyka

KRIKŠTO ŠVENTĖ

Tarnautojas

DARIUS PLUNGĖ

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

Gegužės mėnesį meldžiamės už Šiaulių bažnyčių draugystę

Pastorės žodis

Išklausę visi (bažnyčia) vieningai pakėlė balsus į Dievą ir taip meldėsi… Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra… kad įvykdytum, ką Tavo galia ir valia buvo iš anksto numačiusi. (Apd 4, 24, 28)

Artėjant Sekminėms ir rengiantis Sekminių šventei Šiauliuose, gegužės mėnesį MELDŽIAMĖS UŽ ŠIAULIŲ BAŽNYČIŲ DRAUGYSTĘ.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Registracija į vandens Krikštą

Registracija į vandens Krikštą

Vandens Krikštas yra vienas iš dviejų pagrindinių Bažnyčios sakramentų ir Viešpaties Jėzaus paliepimų, kuriuos Jis paliko savo mokiniams vykdyti.

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros.

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Gegužės mėn. meldžiamės

9
  • Dėkojame, Viešpatie, už ekumeninę draugystę tarp Šiaulių bažnyčių ir bendrą tarnystę mūsų mieste. Palaimink, Viešpatie, bendruomenių pasiruošimą Sekminių šventei.
  • Melskimės, kad kiekvienas krikščionis mūsų mieste pamatytų savo bendruomenės maldos grožį, svarbą ir būtinybę.
  • Prašykime, kad krikščionims susibūrus drauge melstis, Šv. Raštas, Jo požiūris, Jo stebuklai formuotų tikinčiųjų gyvenimo tikrovę.
  • Melskime, kad Dievas padėtų bažnyčioms būti nuoseklioms ir ištvermingoms maldoje, nes kūnas silpnas, bet dvasia ryžtinga.
  • Melskimės, kad mūsų maldos būtų drąsios, tikros ir nuoširdžios, jog turėtume drąsos tikėti, vykdyti pašaukimą ir misiją, liudyti Evangeliją, mylėti, taip kaip myli Dievas.
  • Dėkokime Viešpačiui, kad Jis atsiliepia į maldas. Tuo pačiu melskime, kad nepaisydami Jo atsakymo, nepaliautume kliovėsi Dievu ir taptume panašesni į Kristų, kuris viską atnešdavo maldoje Dangiškajam Tėvui ir neabejojo Jo valia.
  • Prašykime, kad Šventoji Dvasia ateitų į pagalbą mūsų silpnumui ir padėtų kantriai melstis, gyventi Dievo valioje ir dėkoti.

Fotoreportažai

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros.

Pasiruošimo šventei paskutinieji akcentai

Pasiruošimo šventei paskutinieji akcentai

Artėjant SEKMINIŲ ŠVENTEI, ŠIAULIAI 2023, likus dešimt dienų iki Sekminių (05.17-05.28), susirinkome, kaip minima Apaštalų darbuose apie Jėzaus mokinius, melstis, laukti Šventosios Dvasios ir, žinoma, atlikti paskutinius pasiruošimo darbus.

Pasiruošimas Sekminių šventei Šiauliuose

Pasiruošimas Sekminių šventei Šiauliuose

Ketvirtadienį (2023 04 27), Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, IŠKĖLĖME IR IŠSKLEIDĖME EKUMENINES BURES LAUKTI SEKMINIŲ DVASIOS VĖJO… ⛵️

Įdomu žinoti

Vasario 16-osios ritmu

Vasario 16-osios ritmu

Tuomet Viešpats vėl pakels ranką gelbėti savo tautos likutį, kuris buvo likęs Asirijoje, Egipte, Patrose… Ir bus platus kelias mano tautos likučiui, kuris išliko Asirijoje… (Iz 11, 11, 16)

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
24/7 Prayer With Worship
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt