ATVIRA | AKTYVI | ATSINAUJINANTI KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Spalio mėn. pamokslaus

Vyresnysis

GINTAUTAS TUMULIS

Pamaldos su jaunimu, pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Veda Rūta Tumulienė

PADĖKOS PAMALDOS

Pastorė

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Tarnautoja

INGA REMEIKYTĖ

Naujausi įrašai

Vaizdo

Garso

Rugsėjo mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

Pastorės žodis

Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Aš duodu jums gerą pamokymą, neapleiskite mano įsakymo. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis motinos akyse. Jis mokė mane ir sakė: “Išlaikyk širdyje mano žodžius, laikykis mano įsakymų ir būsi gyvas. Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų. Neapleisk išminties, ir ji globos tave; mylėk ją ir ji saugos tave. (Pat 4, 1-6)

Rugsėjo mėnesio maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ JAUNUOMENĘ IR PEDAGOGUS MŪSŲ MIESTE.

Anželika Krikštaponienė

Pastorė

…Jėzus Kristus – pastoracijos idealas. Mano tikslas rodyti žmonėms į Jį, Jėzaus teikiamą atperkančią meilę iš nuodėmių, atleidžiančią malonę, amžiną gyvenimą. Tai – ganytojiškos tarnystės esmė.

Aidas Krikštaponis

Administratorius

…Norėčiau, kad tai, kas pamokslaujama ar vyksta bažnyčioje, pasiektų kuo platesnį žmonių ratą. Toks mano tikslas.

Aras Petronaitis

Knygyno vedėjas

…Anot J. Marcinkevičiaus, “Šaknimis žemyn, šakomis aukštyn”. Tikiu, kad knygų skaitymas augina šaknis.

Rūta Tumulienė

Šlovinimo tarnystės vadovė

…Mano tarnystė Jam tai – atsakas į tai, ką Jis padarė dėl manęs.

Gintautas Tumulis

Vyresnysis, pamokslininkas

…”Pradžioje buvo Žodis…” Aš tikiu, kad skambantis Dievo Žodis ir dabar turi galią kurti…

Linas Atgalainis

Vyresnysis, pamokslininkas, namų grupelės vadovas

…Bažnyčią matau kaip šeimą, kaip namus, kuriuose užtenka vietos kiekvienam. Kristus dovanojo mums vienas kitą, tačiau mylėti vienas kitą mokomės visą gyvenimą.

Jurate_Termeniene

Jūratė Termenienė

Vaikų sekmadienio Biblijos mokyklos vadovė

…Vaikai – tai Dievo dovana žmonijai, tai mūsų visų ateitis ir pati prasmingiausia investicija.

Rolandas ir Jurgita Žinevičiai

Paauglių ir jaunimo grupės vadovai

…Atveriame savo širdies ir namų duris, Jėzui ir jaunuoliams.

Deividas Koncius

Jaunimo grupės vadovas

…Nuo pat pradžių, kada tapau jaunimo grupės vadovu, troškau tik vieno – kad jaunimas pažintų Jėzų Kristų asmeniškai.

Liana Koncienė

Vertimo tarnystės vadovė, namų grupelės vadovė

…Trokštu, kad pamokslaujamas Dievo žodis pasiektų įvairių tautų žmonių širdis ir keistų jas.

Darius Plungė

Garso operatorius

…Mano tikslas – kuo geriau įgarsinti bažnyčioje skelbiamą žinią, giesmes bei pasirūpinti puikia garso įrašo kokybe.

Andrius Daujotas

Tvarkos ir įgarsinimo tarnysčių vadovas

…Tvarka bažnyčioje mums padeda susikaupti bei nukreipti savo mintis į Dievą, o tarpusavio bendravimą ji pagarbiai veda darnumo link.

Naujienos

Brangiausias kelionės turtas – bičiulystė

Brangiausias kelionės turtas – bičiulystė

Šių metų rugsėjo pabaigoje, rugsėjo 27 d. – spalio 1 d., su Šiaulių ekumenine grupe išvykome į Taizė bendruomenės organizuojamą Ekumeninę maldos vigiliją “Together” (“Kartu”) skirtą jaunimui iš viso pasaulio Romoje.

Tikroji išmintis…

Tikroji išmintis…

Tikroji išmintis
yra dorybė,
sujungta su žiniomis.

(Laktancijus, apologetas, III-IV a.)

Maldos ir padėkos langas

Šiame lange įrašykite savo maldos poreikį arba išsakykite savo skausmą, pamąstymus… Mes būtinai už Jus melsimės.

Galite rašyti anonimiškai.

Rugsėjo mėn. meldžiamės

9
 • Dėkojame, Viešpatie, už kiekvieną mokytoją mūsų mieste, jų pasišventimą savo darbui ir jaunuomenės ugdymui.
 • Dieve, dėkojame Tau už prasidedantį naują sezoną paauglių klube “Sek manimi”. Meldžiame, kad jaunimas pažintų Tave ir sektu Tavo keliais.
 • Amžinasis Dieve, veik mūsų mieste ir gelbėk jaunuomenę Savo malonės jėga bei išganančio tikėjimo, gerumo, doros ir teisingumo galia.
 • Prašome, kad mūsų miesto kultūroje būtų branginama nauja, užsimezgusi gyvybė. Meldžiamės už visas besilaukiančias pažįstamas ir nepažįstamas mamytes.
 • Meldžiamės už mažus vaikus auginančias šeimas bažnyčioje ir mieste, kad jos susipažintų ir turėtų laiko bendrauti su kitomis šeimomis. Kad mamytės turėtų ar močiutės turėtų progų dalintis Gerąja naujiena mamų, moterų grupelėse, žaidimų aikštelėse, kavinėse, darželiuose ir pan. Dėkojame už vaikų tarnavimą bažnyčioje.
 • Meldžiamės už mokyklinio amžiaus vaikus ir jų tėvelius. Tegul tėveliai nenuleidžia rankų ir ugdo savo augančius vaikus, kaip pridera Viešpatyje. Pastiprink juos, Viešpatie, ir suteik visos savo išminties. Dėkojame už vaikų tarnavimą bažnyčioje.
 • Meldžiamės už vaikus, moksleivius, kurie tiki Viešpačiu Jėzumi, kad išmoktų gyventi dėl Jo ir Jam bei pasakotų apie Jį savo draugams mokykloje.
 • Meldžiamės už visus bažnyčios paauglius, jų tėvelius, kad Viešpats teiktų visiems išminties, kaip bendrauti ir likti ištikimiems tikėjimui šiame vaikų laikotarpyje.
 • Dėkojame už bažnyčioje esantį paauglių klubą “Sek Manimi”, paauglių, jaunimo namų grupeles, paauglių stovyklas, jaunimo stovyklas ir visus pasišvnetusius vadovus. Tegul jaunuomenės tarnystės auga ir klesti bažnyčioje.
 • Meldžiame, kad jaunuoliai krikščionys, studijuojantys ir dirbantys, nenusigręžtų nuo Kristaus, bet patyrę Dievo gerumą, išmintį, skelbtų Jo Evangeliją jaunimui, studijų draugams, Biblijos studijose, namų grupėse, kelionėse, skirtinguose renginiuose.
  Amen

Fotoreportažai

Brangiausias kelionės turtas – bičiulystė

Brangiausias kelionės turtas – bičiulystė

Šių metų rugsėjo pabaigoje, rugsėjo 27 d. – spalio 1 d., su Šiaulių ekumenine grupe išvykome į Taizė bendruomenės organizuojamą Ekumeninę maldos vigiliją “Together” (“Kartu”) skirtą jaunimui iš viso pasaulio Romoje.

Įstabi viešnagė

Įstabi viešnagė

Prieš porą savaičių (rugpjūčio 17 d.), neordinari grupė, kurią sudarė bažnyčios “Tiesos žodis” tikintieji ir Šiaulių gidai, apsilankėme Zoknių karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje.

Palapinių stovykla paaugliams „IŠGIRSK”

Palapinių stovykla paaugliams „IŠGIRSK”

Liepos 27-30 dienomis Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis” ir VšĮ „Gyvenimo sparnai” su pasišventusių vaikams ir jaunimui tarnautojų komanda organizavo palapinių stovyklą paaugliams „Išgirsk”. Ji vyko Paširvio kaime prie Širvio ežero.

Įdomu žinoti

Vasario 16-osios ritmu

Vasario 16-osios ritmu

Tuomet Viešpats vėl pakels ranką gelbėti savo tautos likutį, kuris buvo likęs Asirijoje, Egipte, Patrose… Ir bus platus kelias mano tautos likučiui, kuris išliko Asirijoje… (Iz 11, 11, 16)

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Šventojo Rašto skaitiniai Advento laikotarpiui

Įžengėme į patį gražiausią metų laikotarpį, kai žiemos tamsoje ieškome vidinės šviesos, šilumos, o mūsų miestuose sušvinta aibė žybčiojančių lempučių, atsispindinčių sniego baltume. Švenčių šurmulyje laukiame ramybės. Vėl naujai ieškome dvasinio stebuklo.

Nuorodos

Ramos lankos
Krikščioniškasis knygynas
24/7 Prayer With Worship
eBiblija.lt
Pasaulinė lyderystės konferencija
Vilties švyturys

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt