Aleliuja! Kristus prisikėlė!

Mielieji,
Kristaus prisikėlimo dienos proga, linkiu patirti tikrą išganymo džiaugsmą savo širdyje, artimųjų tarpe.