Pastorė

Pastore_Anzelika1

Anželika Krikštaponienė (Strolytė) gimė 1969 m. vasario 7 d. Šiaulių mieste, geologų šeimoje.

1977 m. pradėjo lankyti Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar Didždvario gimnazija), kurią baigė 1988 m. 1982-1986 m. lankė ir baigė Šiaulių dailės mokyklą. Vėliau 4 metus tęsė dailės mokslus privačiose dailininkų dirbtuvėse (mok. V. Ošurkovas, dail. J. Šlapokas), laisvai lankė ŠPI (Šiaulių Pedagoginis Institutas) piešimo, tapybos paskaitas.

Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje, 1989 m. gruodžio mėnesį, patyrus transcendentinį potyrį, dvasiškai atgimė, atrado tikėjimą Dievu, nors aktyvus dvasinis ir egzistencinis ieškojimas prasidėjo jau 1985 m., kai dar sovietmetyje pradėjo skaityti Šventąjį Raštą.

Nuo 1990 m. akademinis jaunimas ir studentai, jos draugai bei kitų pažįstami pradėjo rinktis į pirmuosius tikinčiųjų susirinkimus – grupeles: tai pas Anželiką namuose, tai ŠPI auditorijose – melstis, bendrauti, studijuoti Šventąjį Raštą ir kitą dvasinę literatūrą.

1991 m. pradžioje, Viešpaties žodžio paraginta ir tikintiesiems pritariant, pradėjo Šiaulių bažnyčią „Tiesos žodis“, kurioje pastoriauja iki šių dienų. Tais pačiais metais vasarą ir rudenį pastorė Anželika surengė evangelizacinius renginius ir skelbė Evangeliją Mažeikiuose, Kuršėnuose, Kelmėje, Radviliškyje bei kituose Šiaulių krašto miestuose. Nuo 1991 m. rudens iki 2001 m. pastorė buvo bendrijos „Tiesos žodis“ vadovė. 2001 m. „Tiesos žodžio“ bendrijai susijungus su Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, tapo Šiaulių regiono bažnyčių pastore.

Pastorė Anželika nuo 1990 metų pamokslauja bažnyčiose, įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, o nuo 2001 m. iki 2010 m. ir laidoje „Kertinis akmuo“. Nuo pat pradžios Evangeliją skelbia ne tik žodžiu, bet ir raštu. Pastorė nuolatos rašo straipsnius dvasine tematika, nuo 1992 m. dvisavaitiniame bažnyčios laikraštyje „Tiesos žodis“, o nuo 1997 m. – „Ganytojuje“. Ji yra ir kelių knygų autorė: „Šventumo jėga“ 1993 m., „Kalno pamokslas“ 1994 m., „Šiuolaikinės moters paveikslas“ 1998 m. (pastaroji išleista ir rusų kalba) ir „Gražiausias iš visų žmonių“ 2000 m. Nuo 2014 m. ji veda asmeninį interneto tinklaraštį ramioslankos.lt.

2015 m. sėkmingai baigė evangelinės teologijos studijas Lietuvos krikščioniškojo fondo Evangeliškame Biblijos Institute (Šiauliai). Parašė baigiamąjį darbą pastoracinės teologijos srityje: „Moteris, kaip ganytoja, Lietuvos evangelinėse bažnyčiose“. Tai pirmas panašios tematikos akademinis darbas Lietuvoje, parašytas moterų pastoracijos teologinės polemikos klausimu. Jame buvo atliktas Lietuvos evangelinių bažnyčių istorinis ir šių dienų tyrimas apie moterų ganytojiškos tarnystės padėtį jose.

1991 m. rudenį ištekėjo. Vyras Aidas – Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ administratorius, tarnystės bendražygis ir gyvenimo draugas. Jie turi suaugusią dukrą Akvilę. Šiuo metu augina du sūnus: Saliamoną ir Aroną.