Prieš tai buvusioje apybraižos dalyje kalbėjau, kaip praėjusio amžiaus pabaigoje panašaus dvasinio judėjimo Žodžio bendrijos ir bažnyčios vystė bendras tarnystes, ugdė vienybės saitus per spaudą, evangelizacijas, misijas, taip pat dalyvavo ekumeninėje bendrystėje ir, žinoma, kūrė skirtingus bažnyčių tarnavimų laukus – šlovinimo tarnavimą, tarnystę vaikams, paaugliams, jaunimui.