Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė
visada mums primena, kad
GĖRIS nugali blogį,
ŠVIESA apšviečia tamsą,
TIESA pergali melą,
MEILĖ įveikia neapykantą, o
GYVENIMAS praryja mirtį. (1 Kor 15, 20-26)