„Slėnius užpilkite, kalnus ir kalvas pažeminkite, kas kreiva ištiesinkite, kas nelygu, išlyginkite.“
(Iz 40, 4)
2020 metai pranašauja Dievo pilnatvę gyvenime, tarnystėje ir misijoje.