Naujienos

Krikščioniška turistinė stovykla paaugliams „PRIIMK IŠŠŪKĮ“

Kviečiame 10-15 metų paauglius prisijungti prie stovyklos „PRIIMK IŠŠŪKĮ!“

Stovyklos metu, gražioje gamtos aplinkoje, kartu su bendraamžiais ieškosime atsakymų į svarbius klausimus, dalyvausime diskusijose, žaisime žaidimus, sportuosime, užsiimsime kūrybine veikla…

Viešės dr. Giedrius Saulytis

Šį sekmadienį, gegužės 8 d. 11 val., pamaldose viešės ir pamokslaus Giedrius Saulytis, teologijos daktaras, Šventojo Rašto vertėjas.

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė
visada mums primena, kad
GĖRIS nugali blogį,
ŠVIESA apšviečia tamsą,
TIESA pergali melą,
MEILĖ įveikia neapykantą, o
GYVENIMAS praryja mirtį. (1 Kor 15, 20-26)

Šventinė popietė „Dieve, Tu – mūsų pavasaris“

Jėzaus Kristaus prisikėlimą siejame su savo dvasios pakilimu ir atsinaujinimu, su pasirengimu statyti savo sieloje šviesos namus. Tik nuo mūsų dvasios būsenos priklauso mūsų požiūris į žmones, daiktus ir reiškinius. Kaip į pasaulį žvelgiame, tokį jį ir matome.

Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Priartėjome prie didžiausios krikščionių metų šventės – Velykų – Kristaus mirties ir prisikėlimo dienos, didžiųjų velykinės savaitės įvykių. Deja, šiandien neretai Velykos nublanksta Kalėdų kontekste, net tikintieji labiau mėgsta Kristaus gimimo šventę.

Dieve, Tu – mūsų pavasaris

Mieli šiauliečiai, artėja didi diena - Prisikėlimo diena - Velykos.
Prisikėlimo šventės laukime balandžio 9 d. (šeštadienį) 16 val. Polifonijoje įvyks šventinė popietė "Dieve, Tu - mūsų pavasaris".

Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.)

Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai? Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai. Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai. (Ps 8, 3-6)

Težydi laisvė širdyje

Kovo 11–oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, ir šešioliktoji Ukrainoje karo diena. Šiais metais, kaip niekada anksčiau, suvokiame daugiau nei trijų dešimtmečių Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės vertę.

Dvasinė refleksija. Pabėgėlio malda (Ps 7)

Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų, kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti. (Ps 7, 1-2)

MALDA karo metu už bažnyčių misiją

Keturioliktoji karo Ukrainoje diena. Lygiai dvi savaitės vyksta grobikiškas, kraugeriškas karas prieš demokratinę valstybę, kuri nepalaužiamai kaunasi už laisvės vertybes: sąžinės, žodžio, tikėjimo, kūrybos, mokslo, verslumo, privačios nuosavybės, kelionių laisvę.

Malda už moteris, patiriančias karo sukeltą kančią

O Jis tarė jai: “Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave”. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. (Mk 5, 34)
Nebijok, Siono dukra: štai atvyksta tavo karalius sėdėdamas ant asilaičio! (Jn 12, 15)

Puslapis 1 iš 28