Naujienos

Gintautas Abarius. Kūrybos puslapiais

Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius), koncerte „Gintautas Abarius. Kūrybos puslapiais“ prisiminsime šią iškilią asmenybę, kompozitorių ir atlikėją bei jo įspūdingą kūrybinį palikimą.

Broliai ir sesės šventė krikščionių vienybę Šiauliuose

Vakar, sausio 21 d. nuo 13 val. tikintieji iš skirtingų Šiaulių bažnyčių, po savo sekmadieninių pamaldų, rinkosi į vyskupijos pastoracinį centrą, kur įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šiaulių skirtingų konfesijų krikščionys kasmet meldžiasi ir švenčia vienybę nenutrūkstamai nuo 1999 m.

Švęskime krikščionių vienybę drauge

Sausio 21 d. 14 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyks mūsų miesto bažnyčių Maldos už krikščionių vienybę ekumeninės pamaldos.

Su mūsų Laisvės gynėjų diena!

Su mūsų Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d.! 💛💚❤️
„Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome. Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.“ (Ps 124, 7-8)

Giedojimas prie miesto prakartėlės

Gruodžio 26 d. 12 val. vyko KALĖDINIŲ GIESMIŲ GIEDOJIMAS PRIE MIESTO PRAKARTĖLĖS.😇💛😍
Mūsų mieste ši giedojimo tradicija tęsiasi nuo 2010 m.

Su mūsų Viešpaties Jėzaus gimtadieniu!

"Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi." (Lk 1, 33)

Jauki adventinė vakaronė

Praėjusio sekmadienio popietę (2023 12 17) įvyko jauki, šilta adventinė vakaronė su menininke, poete, pedagoge Rimute Velžiene.

Page 1 of 40