Naujienos

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros.

Šventoji Dvasia…

Šventoji Dvasia yra danguje,
pripildo žemę,
esti visur – neturi jokių užtvarų.
Ji gyvena visa visur ir yra visa su Dievu.
(Bazilijus Didysis, IV a.)

Registracija į vandens Krikštą

Vandens Krikštas yra vienas iš dviejų pagrindinių Bažnyčios sakramentų ir Viešpaties Jėzaus paliepimų, kuriuos Jis paliko savo mokiniams vykdyti.

KVIEČIAME Į SEKMINIŲ ŠVENTĘ, ŠIAULIAI 2023

Mieli šiauliečiai, broliai ir sesės, artėja viena šviesiausių ir gražiausių švenčių – SEKMINĖS, kai krikščionys plačiai švenčia Šventosios Dvasios nužengimo šventę, organizuoja įvairius renginius.

Kas esi, mano Dieve?

Kas esi, mano Dieve?
Tu Aukščiausias, Geriausias,
Galingasis, Visų Galingiausias!
Gailestingiausias ir Teisingiausias!
Labiausiai pasislėpęs ir visur Esantysis.
Gražiausias ir Stipriausias!
Patvarusis, Nesuprantamasis ir
Nesikeičiantysis, bet viską keičiąs,
niekad naujas, niekad senas,
bet viską darąs naują.

Aurelijus Augustinas, IV-V a.

Krikščioniška turistinė stovykla paaugliams “IŠGIRSK!”

Kviečiame 10-15 metų paauglius prisijungti prie stovyklos „IŠGIRSK!“

Stovyklos metu, gražioje gamtos aplinkoje, kartu su bendraamžiais ieškosime atsakymų į svarbius klausimus, dalyvausime diskusijose, žaisime žaidimus, sportuosime, užsiimsime kūrybine veikla…

Pasiruošimo šventei paskutinieji akcentai

Artėjant SEKMINIŲ ŠVENTEI, ŠIAULIAI 2023, likus dešimt dienų iki Sekminių (05.17-05.28), susirinkome, kaip minima Apaštalų darbuose apie Jėzaus mokinius, melstis, laukti Šventosios Dvasios ir, žinoma, atlikti paskutinius pasiruošimo darbus.

Kol dar yra šiandien…

kol dar yra šiandien
kol šiandien dar tebėra
teskyla
tedūžta
teatkrenta
tai, kas netikra
D. Morozovaitė

Mama — dvasinė mokytoja…

Tikiu,
kad pasirinkdama tapti MAMA,
pasirenki būti vienu didžiausiu
dvasiniu mokytoju.
Oprah Winfrey

Jis Amžinuoju — Savimi prisiekė…

Jis Amžinuoju —
Savimi prisiekė,
Ir kas suabejotų Juo,
Teisiu?
Jis davė tai,
Ko duot negali niekas, — Tikėjimą,
Kad mylimas esu.
L. Bažadragienė

Pasiruošimas Sekminių šventei Šiauliuose

Ketvirtadienį (2023 04 27), Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, IŠKĖLĖME IR IŠSKLEIDĖME EKUMENINES BURES LAUKTI SEKMINIŲ DVASIOS VĖJO... ⛵️

Page 1 of 36