Naujienos

Lyderių dirbtuvių iškyla Geluvos sodyboje

(2019 05 17) Bažnyčios Lyderių dirbtuvė, 20 tarnavimų ir namų grupelių vadovų, rinkosi netradicinėje aplinkoje. Sabato metus pažymėjo iškylaudami, šlovindami Dievą, bendraudami, poilsiaudami...

Katalikai ir evangelikai kartu studijuoja Šventąjį Raštą (Video)

Šių metų balandžio 13 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, rinkosi katalikų ir evangelikų bažnyčių tikintieji ir Šventojo Rašto mylėtojai į Biblijos paskaitų ciklą „Corpus Paulinum lobiai“. Įvyko pirmasis susitikimas iš suplanuotų paskaitų ciklo.

Tarptautinė LAIMĖS diena

Kovo 20 dieną visame pasaulyje švenčiama "Tarptautinė Laimės diena". Ši diena neaplenkė ir Šiaulių - turtingamoteris.lt iniciatyva Šiauliuose organizuojamos įvairios visuomeninės veiklos ir renginiai - "Paragauk laimės". Mūsų bažnyčia taip pat prisideda prie laimės akcijos pasidalinimo.

Krikščionių vienybės savaitės renginiai Šiauliuose

Visame pasaulyje Krikščionių Vienybės Savaitė švenčiama sausio 18-24 dienomis. Jos metu visų konfesijų krikščionys renkasi melstis ir šlovinti kartu, jog išreikštų bendrumą skirtybėse. Šiais metais, Šiauliuose, Krikščionių Vienybės Savaitę švęsime jau 20-uosius metus.

Kas stipriau už tankus?

Sausio 13–oji diena atkurtai Lietuvos valstybei yra reikšminga, kaip tautos Laisvės gynėjų diena! Tai diena, kai Lietuva prieš 28 metus, pasipriešino agresorių tankams taikinga tikėjimo, maldos, vienybės, dainos ir giesmės galia. Laisvės ir tautos nepriklausomybės gynėjais tapo visa tauta.

Sabato metai

Švęskite sabatą kaip ženklą tarp Manęs ir jūsų ir žinokite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. (Ez 20, 20)
Šiais metais mūsų bažnyčia, švęsdama 28–ąjį gimtadienį, įeina į SABATO METUS.

Baigdami adventą pasitinkame Kristaus gimimą su džiaugsmu

Visiškai priartėjome prie Kalėdų dienos. Šiandien sėsime prie Kučių stalo! Baigdami adventą, uždegame ketvirtąją žvakę, kuri byloja apie tikrąjį Kalėdų DŽIAUGSMĄ – užgimusį Išganytoją Izraeliui ir mūsų Gelbėtoją visoms tautoms.

Jaukių Kalėdų!

Įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija, ir parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.

Puslapis 1 iš 15