Naujienos

Registruokimės į Krikšto klasę

Š.m. birželio 27 d. vyks bažnyčios IŠVYKA prie Juodlės ežero. Jos metu norintys galės pasikrikštyti.
Kiekvienas nusprendęs šiais metais krikštytis, turi dalyvauti vieno susitikimo su pastore apmokyme apie krikšto reikšmę.

Bendrijų „Tikėjimo žodis“ ir „Tiesos žodis“ apsijungimas, teologinių studijų pradžia – 2001 / 2005 m. (V)

Prieš tai buvusioje apybraižos dalyje kalbėjau, kaip praėjusio amžiaus pabaigoje panašaus dvasinio judėjimo Žodžio bendrijos ir bažnyčios vystė bendras tarnystes, ugdė vienybės saitus per spaudą, evangelizacijas, misijas, taip pat dalyvavo ekumeninėje bendrystėje ir, žinoma, kūrė skirtingus bažnyčių tarnavimų laukus – šlovinimo tarnavimą, tarnystę vaikams, paaugliams, jaunimui.

Bažnyčios namų grupelės, 1990-1997 metais

NAMŲ GRUPELĖS – tai bažnyčios tikinčiųjų grupelių susitikimai namuose vidury savaitės. Jų tikslas skatinti tikinčiuosius kartu puoselėti broliškus / seseriškus draugystės bei savitarpio pagalbos ryšius, melstis ir studijuoti Šventąjį Raštą.

Netekome brangios sesės Danguolės Buivydienės (1946-2021)

„Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.“ (2 Tim 4, 7)
Apgailestaudami pranešame, kad praeitą šeštadienį, netikėtai, po operacijos, užgeso su viltimi Viešpatyje mūsų nuostabios sesės DANGUOLĖS BUIVYDIENĖS gyvybė.

Puslapis 1 iš 24