2018 05 06 | Atkuriant bažnyčios istorinį teisingumą. Bažnyčios gimimas (II)

Pastorė Anželika Krikštaponienė