2018 06 03 | Prisimenant mūsų bažnyčios istoriją. Tėvystės ir mokinystės palaiminimas (III)

Pastorė Anželika Krikštaponienė