2018 07 01 | Mini ekonomika: Finansinė atsakomybė (Pat 6)

A. Krikštaponienė, F. Prakapavičius, K. Žičkienė