2018 07 29 | Palaimintas, kam nuodėmės atleistos

Vyresnysis Gintautas Tumulis