2018 09 02 | Bažnyčios istorija (V). Pokytis. Sava vaga…

Pastorė Anželika Krikštaponienė