2019 02 17 | Žmogiškumo atvaizdas įsikūnijusiame Žodyje (Video)

2019 18 vasario

Sielovadininkė Vilija Ivanovienė