2019 05 12 | Dieviškojo pažeidžiamumo paradoksas (Video)

2019 gegužės 12

Sielovadininkė Vilija Ivanovienė