Advento laiku tęsis ekumeninės Šv. Rašto studijos

2019 6 gruodžio

Gruodžio 7 d. 13 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre tęsis jau prieš tris mėnesius prasidėjusios ekumeninės Šventojo Rašto studijos. Advento laiku bus pradėta nauja tema – Senojo Testamento naratyvas ir jo žinia, kurią dėstys biblistas kun. Algirdas Akilaitis.

Nuo rugsėjo mėnesio, rudens periodu, Šventojo Rašto studijų lankytojams ir bažnyčių tarnautojams kartu su dėstytoju dr. Giedriu Saulyčiu pavyko išnagrinėti ir gilintis į įvadines Naujojo Testamento tiesas. Išsamiau buvo analizuojama evangelisto Mato evangelija, kaip tiltas tarp Senojo ir Naujojo Testamentų, aptartos evangelijose skambančių pranašysčių iš Jonos knygos ženklai ir pasigilinta į II-ojo šventyklos periodo literatūros bei deuterokanonines (antrojo kanono) Šventraščio knygas dviejų Biblijos Sandorų perspektyvoje. Praėjusių paskaitų vaizdo medžiagą galite rasti čia.

Tuo tarpu, žiemos laikotarpiu, kun. Algirdas Akilaitis apžvelgs Senojo Testamento – Toros, Pranašų ir Raštų – dalis ir jose esančią žinią. Kun. A. Akilaitis yra Šv. Rašto licenciatas, VDU katalikų teologijos dėstytojas ir Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas.

Šios Šv. Rašto studijos unikalios tuo, kad visi dėstytojai yra biblistai, teologai ir Šv. Rašto į lietuvių kalbą vertėjai, kurie šiuo metu dirba prie naujos Lietuvio Biblijos Draugijos rengiamos Naujojo Testamento vertimo versijos.

Be to, tai visiems atviros studijos, t. y. ne konfesinė, bet ekumeninė pažinimo erdvė, kuri apjungia tiek katalikų, tiek evangelikų tikinčiuosius, bažnyčių tarnautojus bei visus, kurie trokšta pagilinti Šv. Rašto žinias.

Mielai visus kviečiame gilintis į Šventąjį Raštą, kas padeda geriau suprasti krikščionišką mintį, save ir kitus!

Renginys Facebook’e

[gs-fb-comments]