Augustinas iš Hipono

2020 13 lapkričio | Įdomu žinoti

Iliustracijos dailininkas Sandro Botticelli, “Šv. Augustinas studijuoja”

354 m. lapkričio 13 d., gimė garsusis Augustinas iš Hipono, dar vadinamas šventuoju Augustinu, Tagastėje (šiuolaikiniame Souq Ahras, Alžyre), neturtingo pagonio Patricijaus ir pamaldžios krikščionės Monikos šeimoje. Aurelijus Augustinas yra laikomas didžiausiu Vakarų, Lotynų bažnyčios tėvu, įtakingiausiu katalikų bažnyčios teologu, filosofu ir religinio mokslo skleidėju. Jo įtaka pasiekė visas bažnyčias. Jį vertino ir Reformacijos tėvai, Liuteris, Kalvinas. Jie rėmėsi Augustino Raštais ir laikė juos vienu iš teologinių Reformacijos tiesų įkvėpimu. Stačiatikių bažnyčia jį taip pat laiko palaimintuoju.

391 m. Hipono vyskupas įšventino Augustiną į kunigus, o 394 m. jis beveik prievarta buvo įšventintas į vyskupus bei paskirtas senojo vyskupo Valerijaus koadjutoriumi, po kurio mirties 396 m. tapo visateisiu Hipono vyskupu. Per 34 vyskupavimo metus Augustinas nuolat dirbo sakydamas pamokslus, rūpindamasis, kaip Hipono ganytojas, dvasininkų ir žmonių reikalais.
Jis parašė daugybę laiškų, traktatų, homilijų, raštų, iš kurių geriausiai žinomi autobiografinė knyga “Išpažinimai” ir teologinis-filosofinis veikalas “Dievo miestas”.

Paruošė pastorė Anželika

[gs-fb-comments]