Bažnyčios kelionė / ekskursija į Molėtų observatoriją

2019 20 rugpjūčio

Š.m. rugpjūčio 15 d. bažnyčios grupė kartu su gidu, broliu Gintautu Tumuliu vyko į ekskursiją – kelionę dangaus tematika, “dausų takais”… 🙂 Kelionės pagrindiniu leitmotyvu buvo Psalmės 8, 3-6 žodžiai “Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai? Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai. Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai…”

Aplankėme Miežiškių “Angelų slėnį”. Kaip pastebi Biblija, angelai – Dievo pasiųsti tarnai yra gėrio, nuoširdumo, apsaugos, tikėjimo ir Viešpaties meilės įvaizdis. Po to svečiavomės Troškūnų senelių namuose “Senjorių prieglobstis”, kur buvome maloniai sutikti šių namų gyventojų ir gerumu apglėbti jų darbuotojų. Čia giedojome, pastorė A. Krikštaponienė pasakė pamokslą “apie senelių vertę”, meldėmės, jaukiai bendravome kieme išskleistoje baltoje palapinėje. Pasivaišinę išskubėjome į Anykščius. Vaikščiojome Anykščių šilelio lajų taku. Apie garsius anykštėnus papasakojo ekskursijos vadovė ir evangeliškos bažnyčios vyresnioji Birutė Venteraitienė. Pavakario metui atėjus ragavome ant laužo autentiškai išvirtos žuvienės. Pasigardžiavę ir atsipūtę vėl leidomės į kelionę stebėti žvaigždes ir dangaus kūnus Molėtų observatorijoje. Kelionėje patyrėme daug daugiau, ko žodžiais nenupasakosi ir neapsakysi… Pagalvojau – “geriau vieną kartą patirti, nei tūkstantį kartų išgirsti…” 😉 Lauksime kitų bažnyčios kelionių… 🙂

Pastorė Anželika Krikštaponienė

[gs-fb-comments]