Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose Sausio 22 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šių metų pamaldų tema – “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui” (Iz 1, 12-18)....
Švęskime krikščionių vienybę drauge

Švęskime krikščionių vienybę drauge

Švęskime krikščionių vienybę drauge Sausio 22 d. 14 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyks mūsų miesto bažnyčių Maldos už krikščionių vienybę ekumeninės pamaldos. Tema: “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui.” (Iz 1, 17) Programoje:...
Išlikti laisviems

Išlikti laisviems

Išlikti laisviems Tačiau netikriems broliams, paslapčia įslinkusiems iššnipinėti mūsų laisvę, kurią turime Kristuje Jėzuje, ir norintiems mus pavergti, – jiems nė valandėlei nenusileidome, kad Evangelijos tiesa pasiliktų su jumis. (Gal 2, 4-5) Sausio 13-oji – Lietuvos...
2022 12 26 | Kalėdinių giesmių giedojimas prie miesto Prakartėlės

2022 12 26 | Kalėdinių giesmių giedojimas prie miesto Prakartėlės

2022 12 26 | Kalėdinių giesmių giedojimas prie miesto Prakartėlės Antrąją Kalėdų dieną, susirinkome prie prakartėlės drauge su miesto žmonėmis švęsti Jėzaus gimimo šventę ir dalintis šviesia viltimi. Ekumeninis ansamblis atliko tradicines ir naujas kalėdines giesmes....
2022 12 25 | Kalėdinio spektaklio fragmentai

2022 12 25 | Kalėdinio spektaklio fragmentai

2022 12 25 | Kalėdinio spektaklio fragmentai Spektaklyje įstabiai atgyja evangelijų scenos apie Gelbėtojo gimimą. 😇🧡😇 Veiksmas vyksta Danguje, kuris netrukus persikelia į žemę. Marija ir Juozapas priima Dievo valią – Mesijo gimimą jiems. Angelai šlovina...
Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į...