ESAME VIENA – krikščionių vienybės šventimas Šiauliuose

ESAME VIENA – krikščionių vienybės šventimas Šiauliuose

Sausio 18 d. nuo 9 val. iki 21 val., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, vyks Krikščionių vienybės šventė ESAME VIENA. Jėzus meldėsi Dievui Tėvui: „Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę“ (Jn 17, 18) Sausio 18 – 25 d. prasideda Maldos Savaitė už...
Artėja Krikščionių vienybės šventė

Artėja Krikščionių vienybės šventė

Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę.  Jn 17, 18 Sausio 18 d., 9 val. – 21 val.Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186) Programoje: Giesmės, maldos, intencijos, Šv. Rašto studijos, ganytojų palaiminimas9.00 – 13.00 –...
Advento laiku tęsis ekumeninės Šv. Rašto studijos

Advento laiku tęsis ekumeninės Šv. Rašto studijos

Gruodžio 7 d. 13 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre tęsis jau prieš tris mėnesius prasidėjusios ekumeninės Šventojo Rašto studijos. Advento laiku bus pradėta nauja tema – Senojo Testamento naratyvas ir jo žinia, kurią dėstys biblistas kun. Algirdas...
Grupė Ryb@LOVE.band sutvirtino tiltus tarp bendruomenių

Grupė Ryb@LOVE.band sutvirtino tiltus tarp bendruomenių

Šių metų spalio 26 – 27 dienomis Šiauliuose viešėjo muzikinė grupė iš Tichvino Ryb@LOVE.band. Grupės muzikantai ir solistai pasižymi didele tolerancija, muzikavimo profesionalumu ir akivaizdžiu universalumu. Jie groja ne tik įvairių autorių bei stilių šiuolaikinę...
Prasidėjo Šventojo Rašto studijos

Prasidėjo Šventojo Rašto studijos

Rugsėjo 21 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre prasidėjo ekumeninės Šventojo Rašto studijos. Susirinko gausus būrys iš visos Lietuvos norinčių pagilinti Biblijos žinias, kelti biblistikos kvalifkaciją ir augti Dievo pažinimu. Daugiau nei trisdešimt žmonių...