Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

2022 24 sausio

Šių metų Maldos už krikščionių vienybės savaitės tema: “Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti” (Mato 2, 2).

Sausio 23 d. 14 val. vyko ekumeninės pamaldos Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Pamaldas vedė kun. Arūnas Jankauskis ir past. Anželika Krikštaponienė. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, Veikliųjų žmonių bendriijos Šiaulių skyriaus pavaduotojas Vidmantas Ribinskas, ir daugelis kitų Šiaulių ekumeninės grupės narių.

Dvasininkai meldėsi, sveikino, dalinosi savo įžvalgomis bei kvietė ekumenių pamaldų dalyvius išreikšti savo nuomonę užrašant savo mintis ant tam tikslui paruoštų stendų.

Šlovinimą vedė Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” ir Veikliųjų žmonių bendrijos šlovinimo grupės.Pamaldų pabaigoje menininkas, Šiaulių miesto tarybos narys Gediminas Beržinis pakvietė visus pamaldų dalyvius “pinti ekumeninį indą”.

Renginio pabaigoje surinkome aukas Lietuvos Biblijos draugijos darbui paremti.

Pamaldas organizavo: Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis”, Šiaulių veikliųjų žmonių bendrija ir Šiaulių ekumeninė grupė.

Nuotraukos Gintauto Tumulio.

[gs-fb-comments]