Grupė Ryb@LOVE.band sutvirtino tiltus tarp bendruomenių

2019 31 spalio

Šių metų spalio 26 – 27 dienomis Šiauliuose viešėjo muzikinė grupė iš Tichvino Ryb@LOVE.band. Grupės muzikantai ir solistai pasižymi didele tolerancija, muzikavimo profesionalumu ir akivaizdžiu universalumu. Jie groja ne tik įvairių autorių bei stilių šiuolaikinę muziką, bet ir puikiai atlieka skirtingas krikščioniškų bei judėjų tradicijų giesmes.

Praeitą savaitgalį Šiauliuose įvyko du jų koncertai ir vienerios garbinimo pamaldos.

Spalio 26 d. 16 val. grupės atlikėjai kartu su Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ pakvietė šiauliečius ir rajono gyventojus į atvirą, ekumenišką, nemokamą koncertą, kuris buvo labiau panašus į kūrybinę improvizaciją, kai pynėsi muzikavimas, tapymas ir minčių refleksijos.

Pradėjus koncertą, aš pakviečiau visus susirinkusius širdimi aktyviai dalyvauti dvasiniame kūrybos veiksme ir procese. O menininkas ir Šiaulių miesto tarybos narys Gediminas Beržinis, grupei atliekant dainas bei visiems matant, ant scenos kūrė tapybinę inprovizaciją. Pirmuosius potėpius ant drobės savo ranka nubrėžė visi šeši grupės nariai – solistai ir muzikantai. Po to skambėjo daug šiuolaikinių ir autorinių giesmių. Grupės vadovas bei pastorius Sergej Martynyčev vedė koncertą, pristatė kūrinius, atvirai ir draugiškai bendravo su atlikėjais. Galiausiai, su susirrinkusiais jis pasidalino mintimis apie pašaukimą pagal Šventojo Rašto Danieliaus knygą. Sergej Martynyčev pastebėjo, kad dažnai žmonės, gyvendami ramiai ir klestint, nukreipia savo žvilgsnius nuo Dievo, apleidžia dvasingumą ir žiūri tik į savo reikalus. „Kai mes apleidžiame dvasingumą ir gyvendami gerai imame tik savimi pasitikėti, staiga prasideda išbandymai, kurie kviečia žmogų gręžtis į Dievą. Tačiau pranašo Danieliaus pavyzdžiu, kuris buvo Babilono karalystės tremtyje, galima gyventi dvasinį gyvenimą nuo jaunystės iki senatvės. Nors ir svetur, nors ir iškyla įvairūs sunkumai, galima gyventi su Dievu ir pagal Jo Raštus“, – kalbėjo pastorius. Po refleksijos vėl visi buvo pakviesti kartu linksmai giedoti.

Pabaigoje Gediminas Beržinis įteikė koncerto metu nutapytą paveikslą, kuris priminė žydintį sodą, kas puikiai atspindėjo grupės dvasią bei koncerto dinamiką. Koncerte dalyvavo daug krikščionių iš skirtingų bažnyčių, žmonių iš Šiaulių rajono, taip pat iš Šiaulių rusų bendrijos. Visi džiaugėsi kūrybinės vienybės bei bendra dvasingumo pajauta.

Spalio 27 d. 11 val. grupė dalyvavo pas mus, bažnyčios „Tiesos žodis“, garbinimo pamaldose. Giesmės ir maldos veržėsi kaip iš gausos rago. Po to aš pakalbinau mūsų svečius, paėmiau atvirą interviu iš visų grupės atlikėjų ir solistų. Kiekvienas papasakojo apie savo unikalų kelią į muzikos pasaulį, taip pat atskleidė, kaip jų, profesionalių muzikantų, gyvenime dera kultūra ir tikėjimas Dievu, muzika ir dvasingumas, profesionalumas ir krikščionybė.

Galiausiai, pamaldose dalyvavę mes, pastoriai iš skirtingų krikščioniškų denominacijų, meldėmės už taiką ir ramybę tarp tautų bei visų krikščionių. Baigdama pamaldas pasidžiaugiau, kad gražiai statosi dvasiniai-kultūriniai tiltai tarp bendruomenių, miestų ir tautų. Pasibaigus pamaldoms, visi susirinkę, betarpiškai bendraudami su atlikėjais, vaišinomės prie gausaus vaišių stalo.

Po pietų ir bendravimo daug kas nuskubėjome į Ryb@LOVEband koncertą rengiamą Šiaulių žydų centre. Čia muzikantai pateikė visai kitą repertuarą – žydų tradicines giesmes, jų dainas ir garsių rusų kompozitorių, kurie kūrė savo muziką žydų muzikos motyvais, popuri. Koncerto pradžioje svečius džiugiai pasveikino Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis. Sergej Martynyčev, vesdamas koncertą, pastebėjo, kad žydų muzika turi savitą gelmę, nepakartojamą unikalumą – joje kartu glūdi ir liūdna raudos gaida ir gilaus džiaugsmo motyvai. Tokia muzika žydus diasparoje vedė per visus sunkiausius gyvenimo laikotarpius. Tą popietę jautriai atliekama muzika lietė klausytojų širdis… Po koncerto, Sania Kerbelis, dėkodamas ir sveikindamas atlikėjus su Naujais žydų 5780 metais, įteikė pintinę rinktinių obuolių su medumi. Šiomis simbolinėmis dovanomis žydai linkėjo atlikėjams saldžių ir palaimintų Naujų kūrybinių metų. Po koncerto vyresnio amžiaus Šiaulių žydai bendravo su muzikantais ir solistai bei itin dėkojo už muziką, kurios, anot jų, jie laukė daugiau nei 70 metų. „Žydų senoji muzika mus liečia iki širdies gelmių“, – jie sakė po koncerto. O žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis kvietė ir toliau tvirtinti bendravimo tiltą.

Aptardami savaitgalį ir koncertus kartu su žydų bendruomenės pirmininku Sania Kerbeliu tarėmės, kaip galėtume ateity surengti bendrus koncertus miestui ir skirtingoms bažnyčioms, tautinėms bendruomenėms, kad tiltai tarp bendruomenių būtų sustiprinti pagarbos ir meilės ryšiais.

Na o mūsų svečiai, Ryb@LOVE.band atlikėjai, nuoširdžiai džiaugėsi galėdami muzikuojant prisidėti prie ekumeninių ir tarpbendruomeninių tiltų tiesimo Šiaulių mieste. Tai puikus pavyzdys, kaip kultūra ir pagarbus dvasingumas jungia skirtingas tautas.

Iki kitų susitikimų!

Pastorė Anželika Krikštaponienė