Kas čia šviečia nakty?..

2023 10 spalio | Sentencijos

dangus su žeme liejas
kas čia šviečia nakty?
žvaigždės taip arti?
ne –
tai siela
tapusi švyturiu

D. Morozovaitė

Iliustracijos dizainas Arono K.

Array