Katalikai ir evangelikai kartu studijuoja Šventąjį Raštą (Video)

2019 2 gegužės

Šių metų balandžio 13 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, rinkosi katalikų ir evangelinių bažnyčių tikintieji ir Šventojo Rašto mylėtojai į Biblijos paskaitų ciklą „Corpus Paulinum lobiai“. Įvyko pirmasis susitikimas iš suplanuotų paskaitų ciklo.

Tai bene pirmą kartą miesto istorijoje, kai skirtingų konfesijų tikintieji apsijungia studijuoti Raštus ir gilintis į Biblijos dvasines, teologines, istorines tiesas. Šventasis Raštas – svarbus visiems krikščionims ir yra krikščioniškųjų denominacijų pagrindinė tikėjimo kanonų knyga bei dvasinio įkvėpimo šaltinis. Šiaulių ekumeninė dvasininkų grupė pakvietė dr. Giedrių Saulytį skaityti paskaitas iš apaštalo Pauliaus laiškų. Šiuo metu Giedrius dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje, rengiant naują Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis verčia apaštalo Pauliaus laiškus ir rašo jiems komentarus. Anto Giedriaus, Šventojo Rašto studijos yra gyvenimas tiems, kas artėja prie jo atvira, žingeidžia širdimi.

Corpus Paulinum (lot. kalb. apaštalo Pauliaus laiškai) sudaro reikšmingą Naujojo Testamento dalį. Paulius buvo produktyviausias rašytojas iš visų Jėzaus apaštalų. Jo minčiai priskiriami 14 Naujojo Testamento laiškų, kurie išdėstyti nuo didžiausio iki mažiausio tvarka. Šiuo paskaitų ciklu siekiama supažindinti su turtingu apaštalo Pauliaus minties paveldu. Paskaitos tikslas padėti įsisavinti pagrindines apaštalo Pauliaus laiškų temas, supažindinti su svarbiausiomis Pauliaus teologinės minties sąvokomis, taip pat atskleisti šio Kristaus tarno pasaulėvaizdį, vertybes ir, svarbiausia, širdį.

Pirmoje paskaitoje lektorius atskleidė Apaštalo Pauliaus – vienos iš didžiausių Vakarų civilizacijos asmenybės – portretą. Jo asmuo savyje talpina teologą ir etikos pedagogą, apaštalą ir pamokslininką, pasakotoją ir misitiką-regėtoją, intelektualą ir tuometinės žydų-graikų kultūros žinovą, krikščionį ir Kristaus nuolankų tarną.

Antroje paskaitoje Giedrius Saulytės kalbėjo apie Naujojo Testamento Epistolinius kūrinius ir kaip jie mus pasiekė. Atskleidęs senųjų Šventojo Rašto – Codex Sinaiticus ir Codex Vaticanus, siekiančius IV a. – rankraščius, kaip seniausius Naujojo Testamento dokumentus, kuriuos šiandien turime, lektorius leido pamatyti Šventraščių perrašymo ir jo vertimų ypatumus skirtinguose amžiuose. Tokiu būdu atskleidė, kad kiekvienai kartai reikalingas Šventojo Rašto vertimas, kuris prabiltų Dievo mintimi ir apreiškimu į šiandienos žmogų.

Po paskaitų klausytojai uždavė daug klausimų, domėjosi, kada pasirodys naujas Naujojo Testamento vertimas su komentarais. Supratus Pauliaus charakterį, gyvenimą ir mintį, įgyjame raktus, kurie gali atrakinti apaštalo žinią užrašytą jo laiškuose.

Šis paskaitos ciklas tęsis gegužės 11 d., 11 val., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Bus nagrinėjami trys apaštalo Pauliaus laiškai. Trumpiausias apaštalo laiškas Filemonui, galatams ir efeziečiams:

I. Laiškas Filemonui. Apaštalo apnuoginta širdis;
II. Laiškas galatams. Kristus ir Įstatymas;
III. Laiškas efeziečiams. Dievo slėpiniai ir neaprėpiami malonės turtai.

Pertraukų metu bus kava / arbata ir galimybė pabendrauti su lektoriumi.

Į paskaitas kviečiamas ir laukiamas kiekvienas, kuris ne tik nori giliau pažinti Šventąjį Raštą, bet ir būti sustiprintas savo krikščioniškame kelyje, arba nori įžiebti tikėjimo kibirkštį širdy.

Pastorė Anželika Krikštaponienė

Nuotraukos Lino Atgalainio.

[gs-fb-comments]