“Tu suprasi, kodėl esi šiame pasaulyje ir vardan kokio tikslo tada, kai pažinsi, kas tu ir kodėl esi čia”. Šis sakinys, nors atrodytų prasmingas, tačiau toks jausmas, kad jis neišeina iš vieno ir to pačio „kodėl“ ribų. Surask save, savo stiprybes, išlaisvink vidinį žmogų savyje, realizuok save! Manome, kad geriausia ką galime padaryti tai pažinti save. Tačiau šioje vietoje mes susiduriame su problema. Pažinti save vien žvelgiant į save, savo vidų, reiškia suvokti save kaip pasaulio centru.

Tokia savirealizacija yra vienas didžiausių šių dienų melų. Pati siela iš savęs negali atrasti daugiau nei ji pati. Kas esi tu priklauso ne tik nuo tavęs, bet ir nuo to, kas yra aplink. Aš pats negaliu identifikuoti savęs. Tokiu atveju mums reikia žvelgti ne į save, bet kažkur kitur, kad atsakytume į būties klausimus: „kas aš? Ir ką aš čia darau?“ Todėl turime pažvelgti į mūsų Kūrėją, kuris mus sukūrė, kad atrastume prasmę. Į Tą, kuris sukūrė mus ir paskyrė savo šlovei!

Trokšdami pažinti Viešpatį ir save Jame sausio 13 dieną susibūrėme „Tiesos žodžio” bažnyčios raštinėje. Pradėjome pirmą Biblijos mokyklos pamoką, kurios tema buvo „Pakeistas gyvenimas “. Prie šiltos arbatos puodelio ir apsupti krikščioniškos literatūros (kadangi sėdėjome knygyno viduryje) skaitėme istoriją kaip Nikodemas su Jėzumi kalbėjo apie gimimą iš naujo ir naują gyvenimą (Jn 3). Kaip ir Nikodemas kėlėme klausimus ir ieškojome atsakymų, diskutavome, ką reiškia gimti iš naujo, dalinomės pavyzdžiais kaip Dievas per Sūnų Jėzų Kristų, veikiant Šventajai Dvasiai, keičia mūsų gyvenimus iš nuodėmingo į šlovingą Kristuje Jėzuje!

Biblijos mokykla: „Tikėjimo pagrindai“ – tai biblijos studijos skirtos tiems, kurie nori gilintis į esminius krikščionybės pagrindus ir trokšta sutvirtėti tikėjime. Šias studijas sudaro 12 pamokų, kurios vyks kas antrą šeštadienį bažnyčios „Tiesos žodis“ raštinėje (Voveriškių g. 39).

Jonas Tumulis

 

[gs-fb-comments]