Lietuvos gimnazijas pasiekė švietėjiška iniciatyva apie prekybos žmonėmis pavojus

2018 20 spalio

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė paruošė švietėjišką projektą, skirtą Lietuvos moksleiviams, apie šiuolaikinės vergystės formas ir prekybos žmonėmis pavojus, kurie netikėtai gali ištikti jaunuolius emigracijoje. Projekto tikslas apšviesti jaunuolius apie tai, kas yra šiuolaikinė vergystė, kokios yra prekybos žmonėmis rūšys, kokios priežastys lemia šiuolaikinės vergystės augimą, kokie prekybos žmonėmis mąstai ir kaip apsisaugoti nuo šito. Šią iniciatyvą parėmė Lietuvos Vidaus reikalų ministerija. Pažintinis projektas buvo pradėtas vykdyti š.m. pavasarį.
Spalio 19 d. jis aplankė Skaudvilės ir Tauragės „Versmės“ ir „Žalgirių“ gimnazijas. JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė kartu su LR Seimo darbuotoju, Tėvynės sąjungos Tautininkų frakcijos pirmininku Luku Radžiūnu gyvai vedė pokalbių forma renginius, pasakojo jaunimui tikrų nutikimų atvejus ir atvėrė šiuolaikinės vergystės problemos mąstą. Buvo aptartos sudėtingiausios vergystės formos, kaip antai prostitucija ar seksualinis išnaudojimas, organų šalinimas, ir ne taip pastebimos – prievartinis darbas ar paslaugos, fiktyvios santuokos su išnaudojimo motyvu. Jaunimui buvo parodyti prevenciniai filmukai, atveriantys kaip veikia melo ir manipuliacijos mechanizmai, įtraukiantys į prekybos žmonėmis tinklus. Jaunimas aktyviai domėjosi, kokios yra visuomenės informavimo priemonės, ypatingai tiems žmonėms, kurie jau atsidūrę kebliose „vergystės“ situacijose. Kaip juos galima pasiekti? Dalia ir Lukas pasidalino Jungtinės Karalystės patirtimi – „be internetinių priemonių, taip pat yra informacinės pagalbos skrajutės, paliekamos lietuviškose parduotuvėse, jog jose apsiperkantys lietuviai imtų informaciją ir nuneštų į savo aplinką. Tokiu būdu skrajutės galiausiai pasiekia adresatus, kurie kreipiasi pagalbos į lietuvių bendruomenę arba pagalbos centrą“.

Prie šio projekto prisijungė mūsų bažnyčios pastorė Tauragės „Žalgirio“ gimnazijoje. Pastorė Anželika Krikštaponienė buvo pakviesta pasidalinti sielovados patirtimi apie darbą su nukentėjusiais, išgyvenusiais kažkurią tai prievartos formą. Ji pasakojo apie Švedijos dvasininkių vykdomą pagalbą nukentėjusioms moterims nuo prostitucijos, kurios aukomis, deja, tampa ir lietuvaitės. Taip pat ji pasidžiaugė šia aktualia iniciatyva, kuri atveria tiesą jaunuoliams apie neretai nepasvertus lūkesčius siejamus su darbu ir santuokos galimybėmis užsienyje. Pacitavusi Jėzaus žodžius „Jūs pažinsite tiesą ir ji padarys jūs laisvus“, ragino jaunus žmones įsidėti šią žinią giliai į širdį ir nepatikėti savo gyvenimo orumo ir vertės lengvabūdiškoms apgaulėms. Baigdama gimnazistus skatino ypatingai gerbti vieni kitus ir save, mokytis išreikšti vienas kitam pagarbą, pastebėti kitų pasiekimus savo bendraamžių tarpe, jog nepakliūtų į svetimų žmonių „saldžių“ žodžių pinkles ir netaptų prekybos žmonėmis aukomis. Galiausiai visiems palinkėjo Dievo palaimos!

[gs-fb-comments]