Paskaitų ciklas “Corpus Paulinum lobiai”

2019 19 kovo

ŠIAULIUOSE UNIKALI GALIMYBĖ GILIAU PAŽINTI ŠVENTOJO RAŠTO TEKSTUS (Apaštalo Pauliaus laiškus)

Kviečiame visus norinčius, ĮĖJIMAS LAISVAS.

Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre
(Adresas: Tilžės g. 186)
Balandžio 13 d. ir gegužės 11 d., 11-15 val.
(Pertraukų metu kava / arbata)

Paskaitų ciklas “Corpus Paulinum lobiai

Corpus Paulinum (apaštalo Pauliaus laiškai) sudaro reikšmingą Naujojo Testamento dalį. Paulius buvo produktyviausias rašytojas iš visų Jėzaus apaštalų. Šiuo paskaitų ciklu siekiama supažindinti su turtingu apaštalo Pauliaus minties paveldu. Paskaitos turėtų padėti įsisavinti pagrindines apaštalo Pauliaus laiškų temas, supažindinti su svarbiausiomis Pauliaus teologinės minties sąvokomis, taip pat atskleisti šio Kristaus tarno pasaulėvaizdį, vertybes ir, svarbiausia, širdį. Gilios apaštalo Pauliaus įžvalgos kaip niekad anksčiau yra aktualios mūsų dienoms. Todėl šiuo paskaitų ciklu siekiama ne tik pagilinti biblines žinias ir praplėsti teologinę perspektyvą, bet ir sustiprinti dvasinius piligrimus jų tikėjimo kelionėje.

Paskaitų temos:
– Apaštalo Pauliaus portretas
– Epistoliniai kūriniai ir kaip jie mus pasiekė
– Laiškas Filemonui. Apaštalo apnuoginta širdis
– Laiškas galatams. Kristus ir Įstatymas
– Laiškas filipiečiams. Gyvenimo ir mirties prasmė
– Laiškas efeziečiams. Dievo slėpiniai ir neaprėpiami malonės turtai

 

LEKTORIUS

Giedrius Saulytis yra humanitarinių mokslų daktaras ir teologijos magistras. Jis studijavo Tarptautiniame Trejybės universitete JAV, kur įgijo teologijos magistro laipsnį, o Anglijoje Brunelio universitete apgynė daktaro (PhD) disertaciją tema Pagrindinės XX a. pastoracinės teologijos kryptys. Šiuo metu Giedrius dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje, rengiant naują Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis verčia apaštalo Pauliaus laiškus ir rašo jiems komentarus. Daktaro Giedriaus Saulyčio straipsnius bibliniais, teologiniais, istoriniais ir kasdienio tikėjimo klausimais publikuoja Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis Metai, žurnalas Naujasis Židinys – Aidai, internetinis dienraštis bernardinai.lt, jo kontempliacinės refleksijos įtraukiamos į Magnificat maldynėlį. Paskaitų ciklas Corpus Paulinum lobiai, skaitytas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos stovykloje ir Palangos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje susilaukė daug šiltų atsiliepimų.

Renginį organizuoja Šiaulių ekumeninė ganytojų grupė

Renginys Facebook’e: https://www.facebook.com/events/264791577804104/

[gs-fb-comments]