Vakar, balandžio 24 d. 12 val. Vilniaus bažnyčios “Tikėjimo žodis” raštinėje, susitiko Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” atstovai (bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė, pastoracinės tarybos nariai Aras Petronaitis, Aidas Krikštaponis, Gintautas Tumulis, Linas Atgalainis, ir savanoriai Šiaulių bažnyčios nariai Inga Remeikytė, Rolandas Žinevičius, Olegas Paliulis) su Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) pastorių tarybos nariais (Gabrieliumi Lukošiumi, Ramūnu Jukna, Dariumi Širviu, Jurgita Kučinskiene, Nerijumi Verdingu, Romu Tuominiu, Giedriumi Ažuku ir Dariumi Aškiniu). Šio susitikimo pagrindinis klausimas – Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” išstojimas iš LEBB (buvusi Krikščionių bendrija “Tikėjimo žodis”). Susitikime Šiaulių bažnyčios atstovai, įteikė Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” narių Prašymą dėl Šiaulių bažnyčios išstojimo iš LEBB išimties tvarka (įvykdant 2015 m. Bendrijos įstatuose esančią išstojimo sąlygą, kai tam pritaria 2/3 bažnyčios narių ir netaikant 2014 m. vidiniame Bendrijos dokumente (Nuostatuose) esančią išstojimo tvarką (4.4.1)) ir kitus dokumentus.

Prieš tai Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” dvejuose bažnyčios narių susirinkimuose, įvykusiuose š.m. balandžio 15 d. ir 22 d., diskutavo ir išsakė dvejuose protokoluose, savo išstojimo priežastis, kaip požiūrių išsiskyrimą trimis klausimais. Bažnyčios vyresnieji ir nariai nepritaria pakitusiam Bendrijos valdymo modeliui, kintančiai teologijos ir mokymo krypčiai bei Bendrijos pavadinimo pakeitimui.

Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” išstojimui iš LEBB pritarė 62 bažnyčios nariai iš 69 narių bei savo valią ir pasirinkimą išreiškė savo parašais pasirašydami pritariančiųjų išstojimui iš LEBB Sąraše, dviem Šiaulių bažnyčios narių susirinkimų Protokolais bei Prašymu, skirtu LEBB pastorių tarybai ir LEBB pastorių Susirinkimui (sinodui) patenkinti išstojimą išimties tvarka ir taip broliškoje meilėje atkurti Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” istorinį teisingumą, kaip nepriklausomos bažnyčios, gyvuojančios nuo 1990 m., kurios LEBB nesteigė ir jos pastorės neordinavo. Prašoma leisti laisva valia išstoti iš LEBB, kaip ir laisva valia 2001 m. bendrija Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” įstojo į Krikščionių bendriją “Tikėjimo žodis”.

Susitikime pasisakė visi Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” atstovai ir dauguma LEBB pastorių tarybos narių. Buvo išklausytas ir priimtas Prašymas dėl išstojimo bei pažadėta, nuodugniau susipažinus su pateiktais dokumentais, duoti Šiaulių bažnyčiai atsakymą. Susitikimas baigėsi bendravimu prie bendrų pietų ir malda vieni už kitus maldos rate.

Malonė visiems, kurie nuoširdžiai myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Amen. (Ef 6, 24)

Pastorė Anželika Krikštaponienė
Šiaulių bažnyčios pastoracinės tarybos nariai Aras Petronaitis, Aidas Krikštaponis, Gintautas Tumulis, Linas Atgalainis

Susijęs straipsnis: https://ibaznycia.lt/lebb-pastoriu-taryba-patenkino-siauliu-baznycios-prasyma/

 

[gs-fb-comments]