Šventoji Dvasia…

2023 29 gegužės | Sentencijos

Šventoji Dvasia yra danguje,
pripildo žemę,
esti visur – neturi jokių užtvarų.
Ji gyvena visa visur ir yra visa su Dievu.

(Bazilijus Didysis, IV a.)

 

Iliustracijos dizainas Arono K.