Šventojo Rašto studijos Šiauliuose

2019 10 rugsėjo

Š.m. rugsėjo 21 d. Šiauliuose prasideda Šventojo Rašto studijos, kurios vyks devynis mėnesius Vyskupijos pastoraciniame centre. Šių studijų tikslas gilinti Dievo žodžio pažinimą, stiprinti krikščionis tikėjimo kelyje, skatinti ekumeninę bendrystę tarp bažnyčių, t. y. puoselėti brolystę / seserystę Kristaus kūne.

Mokykloje dėstys Lietuvoje gerai žinomi biblistai, teologai ir Naujojo Testamento vertėjai – dr. Giedrius Saulytis, kun. Algirdas Akelaitis, kun. Linas Šipavičius. Bus nagrinėjami Senasis ir Naujasis Testamentai, biblistinės jų perspektyvos.

Šiuose kursuose, devynių susitikimų metu, žinias gilinti kviečiami visi besidomintys Šventuoju Raštu, įvairių konfesijų tikintieji, mokyklų katechetai ir bažnyčių tarnautojai.

Numatytos temos ir datos:

Įvadas į Naująjį Testamentą

Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo testamentų – rugsėjo 21 d. 11 val.
Senojo Testamento pranašystės Naujajame. Jonos knyga – spalio 19 d. 11 val.
Sandoros – lapkričio 16 d. 11 val.
Dėsto dr. Giedrius Saulytis

Senojo Testamento naratyvas ir jo žinia

Tora – gruodžio 7 d. 13 val.
Pranašai – sausio 18 d. 13 val.
Raštai – vasario 8 d. 13 val.
Dėsto kun. Algirdas Akelaitis

Sinoptinės Evangelijos

Naujojo Testamento aplinka ir sinoptinis klausimas – vasario 29 d. 15 val.
Evangelija pagal Morkų. Evangelija pagal Matą – kovo 14 d. 15 val.
Evangelija pagal Luką. Įdomesni sinoptiniai fragmentai – kovo 28 d. 15 val.
Dėsto kun. Linas Šipavičius

Visos paskaitos vyks Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre (Tilžės g. 186).
Baigusiems visą kursą, bus suteikti kvalifikaciniai pažymėjimai.
Mokyklą organizuoja Šiaulių ekumeninė dvasininkų grupė.

Kilus klausimams, rašykite el. paštu info@ibaznycia.lt

[gs-fb-comments]