Trečią kartą vyks ekumeninės Šventojo Rašto studijos

2019 12 birželio

Šiais metais, birželio 15 d. 11 val., į vyskupijos pastoracinį centrą jau trečią kartą rinksis krikščionys, iš skirtingų ne tik Šiaulių, bet ir visos Lietuvos bažnyčių, studijuoti Šventojo Rašto kartu. Dr. Giedrius Saulytis, Lietuvos Biblijos Draugijos apaštalo Pauliaus laiškų vertėjas iš originalios graikų kalbos, tęs paskaitų ciklą Corpus Paulinum lobiai.

Balandžio ir gegužės mėnesių susitikimuose buvo išdėstytos ir plačiai išskleistos skirtingos temos. Jau pakalbėta apie apaštalo Pauliaus portretą, jo fenomenalią asmenybę, kuri parašė vieną trečiąją dalį Naujojo Testamento. Nors pats save vadinęs mažiausiu iš apaštalų, nevertu vadintis apaštalu, vis tik Dievo malonės įgaliotas, Paulius tapo didžiuoju visų laikų Kristaus tarnu ir apaštalu, įkūrusiu daugybę bažnyčių, palikusiu didžiulį I-ojo a. tektų lobyną, įkvėpusiu teologus ir filosofus studijuoti jo raštus bei menininkus vaizduoti jį savo darbuose.

Taip pat aptarta, kaip epsitoliniai Pauliaus laiškai, kurie turėjo didaktinį atspalvį, skirti I-ojo a. bažnyčioms ir ganytojams, pasiekė mus. Panagrinėti trys Pauliaus laiškai: laiškas Filemonui, laiškas filipiečiams, laiškas efeziečiams.

Laiškas Filemonui atskleidžia ir „apnuogina“ apaštalo Pauliaus tėvišką širdį. Senyvas apaštalas rašo Filemonui delikačiu klausimu, trokšdamas, kad Onesimas – buvęs ir greičiausiai pabėgęs nuo Filemono vergas, būtų priimtas atgal, bet ne kaip mažesnis, socialiu statusu menkesnis, o kaip pats apaštalas Paulius – laisvas bei gerbtinas Dievo tarnas.

Laiškas filipiečiams plėtoja pagrindinę gyvenimo ir mirties slėpinio temą. Apaštalas Paulius nedvejodamas pristato Kristų, kaip savo gyvenimo ir mirties pagrindą. Jam gyvenimas – tai Kristus, kuris yra esamojo ir būsimojo gyvenimo slėpinys ir gyvenimo mokykla. O mirtis – tai pergalė, pranašumas, praturtėjimas Jėzuje Kristuje. Taip pat šiame laiške ryški džiaugsmo tema, kaip tikėjimą palydinti savybė, kuri iškyla net sunkiausiais gyvenimo momentais.

Laiškas efeziečiams buvo pristatytas, kaip atskleidžiantis Dievo slėpiningumą ir Jo neaprėpiamus malonės turtus. Apaštalas Paulius buvo Dievo malonių prievaizdas, kuris pažino Kristaus, kaip kosminio Dievo, didybę, kuriame sutelpa visa „makro“ ir „mikro“ visata. Apaštalas kviečia tikinčiuosius pažinti Dievo meilės gelmes, ragina Bažnyčią augti ir subręsti į Kristaus amžiaus brandą bei pilnatvę meilėje. Bažnyčių susiskaldymai turėtų likti praeityje, nes Kristus kuria naują dvasinį kūrinį, iš dviejų, žydų ir pagoniškų tautų, vyrų ir moterų, skirtingų konfesijų, padaręs vieną – Kristaus kūną.

Girdėtos penkios paskaitos taip sudomino klausytojus, jog buvo nuspręsta pratęsti paskaitų ciklą birželį.

Birželio 15 d., 11 val., vyskupijos pastracinio centro salėje, dviejų paskaitų metu bus nagrinėjami trys apaštalo Pauliaus laiškai:

I. Laiškas galatams. Kristus ir Įstatymas.

II. Laiškai tesalonikiečiams. Išmėginimai, belaukiant Kristaus pasirodymo.

Pertraukų metu bus kava / arbata.

LEKTORIUS:

Giedrius Saulytis yra humanitarinių mokslų daktaras ir teologijos magistras. Jis studijavo Tarptautiniame Trejybės universitete JAV, kur įgijo teologijos magistro laipsnį, o Anglijoje Brunelio universitete apgynė daktaro (PhD) disertaciją tema Pagrindinės XX a. pastoracinės teologijos kryptys. Šiuo metu Giedrius dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje, rengiant naują Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis verčia apaštalo Pauliaus laiškus ir rašo jiems komentarus. Daktaro Giedriaus Saulyčio straipsnius bibliniais, teologiniais, istoriniais ir kasdienio tikėjimo klausimais publikuoja Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis Metai, žurnalas Naujasis Židinys – Aidai, internetinis dienraštis bernardinai.lt, jo kontempliacinės refleksijos įtraukiamos į Magnificat maldynėlį. Paskaitų ciklas Corpus Paulinum lobiai, skaitytas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos stovykloje ir Palangos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje susilaukė daug šiltų atsiliepimų.

Kviečiame dalyvauti visus norinčius!

Renginį organizuoja Šiaulių ekumeninė ganytojų grupė

ĮĖJIMAS LAISVAS

Ankstesnes paskaitas galima paklausyti čia:

[gs-fb-comments]