[vc_row][vc_column width=”1/1″]2015 02 29 – 04 05 Didžioji Velykų savaitė

Vakarų Bažnyčioje nuo kovo 29 d. prasidėjo Didžioji Velykų savaitė – Kristaus išganymo slėpinio patyrimas ir apmąstymas.

Verbų/Palmių sekmadienis – pirmoji šios savaitės diena, kai Kristus žengia į Jeruzalę atlikti savo Atpirkimo misijos, kuri bus pažymėta Pasija, mirtimi ant kryžiaus ir viltingu Prisikėlimo rytu.

Didysis Penktadienis – tai Kristaus mirties ir atpirkimo slėpinio permąstymas. Nėra didesnės meilės, kaip savo gyvybės už kitus atiduoti. Kristus visiems pademonstravo nuodėmes atleidžiančią ir atperkančią iš jų Dievo meilę.

Velykų sekmadienis – Kristaus prisikėlimas. Velykų rytas pilnas pergalės šūksnių: “Aleliuja, Jis prisikėlė!”

Ateikime ir pasitikime gyvojo Kristaus malonę sekmadienio rytą bažnyčioje kartu su tikėjimo broliais ir sesėm.

Būkite pasveikinti Jėzaus prisikėlimo jėga Velykų rytą!
Pastorė Anželika[/vc_column][/vc_row]