Advento (Kristaus atėjimo) šviesoje

2020 25 lapkričio | Pastorės žodis

Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga“, – sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis. (Apr 1, 8)

Šiais žodžiais Kristus, kaip amžinas Dievas, sveikinasi su apaštalu Jonu Patmos saloje jo išvystame didingame regėjime. Jonas regi, kad Jėzus buvo nuo pradžių Pradžios ir Jis bus pabaigų Pabaigoje.
Mūsų Išganytojas Jėzus, kuris mus myli ir išvadavo iš mūsų nuodėmės, o vėliau buvo išaukštintas debesyje bei užtaria mus Tėvo dešinėje, “grįš“. Visų laikų krikščionys tiki antruoju Kristaus sugrįžimu. Štai Jis ateina su debesimis ir išvys Jį kiekviena akis (1, 7 eil.), – čia apaštalas regi Advento (Ateinantį) Kristų – ateinantį, grįžtantį.

Šalia šios šlovingos ištraukos yra eilutė, kurią galime lengvai praleisti skaitydami arba „prašokti“ nepastebėję – tai trumpas apaštalo Jono ir jo laiškų gavėjų gyvenimo aprašymas. Jonas sako, kad jis yra sielvarto (kančios), karalystės ir Jėzaus Kristaus kantrybės (ištvermės) bendrininkas dėl Dievo žodžio ištremtas į Patmos salą (1, 9 eil.). Taigi Jonas parašė Apreiškimo knygą būdamas tremtyje. Tuo metu bažnyčia buvo persekiojama, kenčianti dėl tikėjimo išpažinimo, bei tremiama. Istorija rodo, kad padėtis vis dar blogės kelis dešimtmečius ir po tų įvykių. Tad apaštalas Jonas bei Apreiškimo knygos gavėjai gyveno dvejomis aiškiomis tikrovėmis: 1) kad Kristus grįš, kaip Karalius, teisti gyvųjų ir mirusiųjų ir, 2) kad žemiškoji kasdienybė yra pilna sielvarto kartu su viltingu laukimu.

Praėjus daugiau nei dviem tūkstančiams metų, mes vis dar gyvename tarp šių dažnai persipinančių realybių: tai kenčiame, tai viliamės, tai sielojamės, tai su džiaugsmu tikime ir žiūrime į ateitį. Mūsų gyvenimas, kaip ir pirmųjų krikščionių, tarp Kristaus gimimo – pirmojo atėjimo ir šlovingo Jo sugrįžimo, yra susimaišęs su laukimu ir su ištverme, su viltimi ir vargu, su džiaugsmu ir praradimu. Šito neturėtume ignoruoti. Ypatingai šiais metais, kaip visi patiriame karantiną, tenka izoliuotis, pakęsti neaiškias Covid-19 pandemijos sąlygas, nežinią, suprantame Advento žinią kaip niekada gerai. Juk greta pasitikėjimo, laukimo, vilties ir ramybės išgyvename nerimą, baimę, izoliacijos kentėjimą ir ištvermę.

Nenuostabu, kad sąžiningi Jono žodžiai apie sielvartą ir ištvermės poreikį yra įpinti į šlovingos vizijos paveikslą. Juk šlovingos ateities matymas įgalina ir padrąsina laukiančiųjų ištvermę. Šio Advento metu apsvarstykime mūsų vilties viziją.

Advento I sekmadienis – lapkričio 29 d. – LAUKIMAS.

Ką reiškia laukimas Dievo žmonėms, gyvenantiems tarp pirmojo ir antrojo Kristaus atėjimo?

Advento II sekmadienis – gruodžio 6 d. – RAMYBĖ.

Kodėl Viešpats mums sako, palieku jums Savo ramybę, kurios pasaulis nepažįsta?

Advento III sekmadienis – gruodžio 13 d. – VILTIS.

Kaip tavo viltis ateinančia „Viešpaties diena“ turi įtakos kasdienybei?

Adventas IV sekmadienis – gruodžio 20 d. – DŽIAUGSMAS.

Apmąstykite, kuo buvo džiaugsmingas pirmasis Kristaus atėjimas ir kuo bus džiaugsmingas antrasis?

[gs-fb-comments]