Meldžiamės už šeimas mūsų mieste

Meldžiamės už šeimas mūsų mieste

Meldžiamės už šeimas mūsų mieste Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje. (Ef 3, 14-16) 2023 metų pradžioje...
Meldžiamės už jaunuomenę mūsų mieste

Meldžiamės už jaunuomenę mūsų mieste

Meldžiamės už jaunuomenę mūsų mieste Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Aš duodu jums gerą pamokymą, neapleiskite mano įsakymo. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis motinos akyse. Jis mokė mane ir sakė: “Išlaikyk...
Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai

Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai

Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą ir paskelbk jam, ką aš tau kalbėjau. Paklusdamas Viešpaties dodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei...
Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios

Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios

Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas – augintojas. Kas sodina ir laisto yra viena, ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo...
Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į...
Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę

Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę

Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į...