Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones

Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones

Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai...
Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Aš duodu jums gerą pamokymą, neapleiskite mano įsakymo. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis motinos akyse. Jis mokė mane...
Liepos mėnesį meldžiamės už mūsų miesto ir valstybės valdžias

Liepos mėnesį meldžiamės už mūsų miesto ir valstybės valdžias

Liepos mėnesį meldžiamės už mūsų miesto ir valstybės valdžias Visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.(1 Tim 2, 1-2) Šį...
Birželio mėnesį meldžiamės už žmonių poilsį mūsų mieste

Birželio mėnesį meldžiamės už žmonių poilsį mūsų mieste

Birželio mėnesį meldžiamės už žmonių poilsį mūsų mieste …nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.(Žyd 4, 10) Prasidėjus vasarai, birželio mėnesio maldos tema – MALDA UŽ ŽMONIŲ POILSĮ MŪSŲ MIESTE. Šventajame...
Gegužės mėnesį meldžiamės už Šiaulių bažnyčių draugystę

Gegužės mėnesį meldžiamės už Šiaulių bažnyčių draugystę

Gegužės mėnesį meldžiamės už Šiaulių bažnyčių draugystę Išklausę visi (bažnyčia) vieningai pakėlė balsus į Dievą ir taip meldėsi… Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra… kad įvykdytum, ką Tavo galia ir valia buvo iš anksto numačiusi....
Balandžio mėn. meldžiamės už žmonių santykius mūsų mieste

Balandžio mėn. meldžiamės už žmonių santykius mūsų mieste

Balandžio mėn. meldžiamės už žmonių santykius mūsų mieste Dievo akys yra visur, jos stebi gerus ir blogus žmones. (Pat 15, 3) Toliau meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios...