Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalėvisada mums primena, kadGĖRIS nugali blogį,ŠVIESA apšviečia tamsą,TIESA pergali melą,MEILĖ įveikia neapykantą, oGYVENIMAS praryja mirtį. (1 Kor 15, 20-26) Su Dievo Pavasariu, Mylimieji, su Šv....
Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Velykinės savaitės dvasinė kelionė Evangelijų skaitiniai ir refleksijos Priartėjome prie didžiausios krikščionių metų šventės – Velykų – Kristaus mirties ir prisikėlimo dienos, didžiųjų velykinės savaitės įvykių. Deja, šiandien neretai Velykos nublanksta Kalėdų...
Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.)

Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.)

Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.) Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai? Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir...
Težydi laisvė širdyje

Težydi laisvė širdyje

Težydi laisvė širdyje Kovo 11–oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, ir šešioliktoji Ukrainoje karo diena. Šiais metais, kaip niekada anksčiau, suvokiame daugiau nei trijų dešimtmečių Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės vertę. Dar nespėjome pamiršti...
Dvasinė refleksija. Pabėgėlio malda (Ps 7)

Dvasinė refleksija. Pabėgėlio malda (Ps 7)

Dvasinė refleksija. Pabėgėlio malda (Ps 7) Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų, kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti. (Ps 7, 1-2) Vykstant žiauriam karui...
MALDA karo metu už bažnyčių misiją

MALDA karo metu už bažnyčių misiją

MALDA karo metu už bažnyčių misiją Keturioliktoji karo Ukrainoje diena. Lygiai dvi savaitės vyksta grobikiškas, kraugeriškas karas prieš demokratinę valstybę, kuri nepalaužiamai kaunasi už laisvės vertybes: sąžinės, žodžio, tikėjimo, kūrybos, mokslo, verslumo,...