Velykinis pastorės sveikinimas

Velykinis pastorės sveikinimas

Velykinis pastorės sveikinimas Aleliuja! Kristus prisikėlė! Mielieji, Kristaus prisikėlimo dienos proga, linkiu patirti tikrą išganymo džiaugsmą savo širdyje, artimųjų tarpe. Tegul šiandienos aplinkybės netemdo džiaugsmo, nepalaužia dvasios, bet tesustiprina...
Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II)

Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II)

Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II) „…pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35b) Praeitą mėnesį pirmoje apybraižos dalyje apžvelgdama Šiaulių bažnyčios užgimimą 1989 – 1991 m. jau minėjau,...
Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I)

Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I)

Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I) Aš jus krikštiju vandeniu atgailai, bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. (Mt 3, 11) Šių metų bėgyje ketinu apžvelgti Šiaulių...
Trisdešimties metų kelionė

Trisdešimties metų kelionė

Trisdešimties metų kelionė Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, 1993 m. rugpjūčio mėn., „Gyvosios Evangelijos konferencija“, Sporto rūmai, Vilnius (nuotr. Gintauto Tumulio) Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be...
Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų! „… Jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus“ ( Lk 2, 11) Dangaus angelai pranešė žinią, kuri skamba visiems laikams, visoms tautoms, visiems žmonėms – jums gimė Gelbėtojas! 😇 🧡 Mums gimė Dievo MEILĖ,...