Velykinis pastorės sveikinimas

Velykinis pastorės sveikinimas

Velykinis pastorės sveikinimas Aleliuja! Kristus prisikėlė! Mielieji, Kristaus prisikėlimo dienos proga, linkiu patirti tikrą išganymo džiaugsmą savo širdyje, artimųjų tarpe. Tegul šiandienos aplinkybės netemdo džiaugsmo, nepalaužia dvasios, bet tesustiprina...
Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II)

Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II)

Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II) „…pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35b) Praeitą mėnesį pirmoje apybraižos dalyje apžvelgdama Šiaulių bažnyčios užgimimą 1989 – 1991 m. jau minėjau,...
Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I)

Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I)

Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I) Aš jus krikštiju vandeniu atgailai, bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. (Mt 3, 11) Šių metų bėgyje ketinu apžvelgti Šiaulių...