Vasaros renginiai ir bažnyčios veikla

Vasaros renginiai ir bažnyčios veikla

Vasaros renginiai ir bažnyčios veikla Kur nėra jaučių, ėdžios tuščios, bet gausus derlius gaunamas jaučių jėga. (Pat 14, 4) Mielieji, gražus vasaros laikas yra ir poilsio, ir kūrybinių veiklų metas. Iš anksto, išmintingai suplanavę savo laiką, lydimi Viešpaties...
SEKMINIŲ ŠVENTĖ Šiauliuose

SEKMINIŲ ŠVENTĖ Šiauliuose

SEKMINIŲ ŠVENTĖ Šiauliuose Mieli šiauliečiai, broliai ir sesės, artėja viena šviesiausių ir gražiausių švenčių – SEKMINĖS, kai krikščionys plačiai švenčia Šventosios Dvasios nužengimo šventę, įprasmina Jos vaidmenį, patirtį, judesį asmeniniame ir...
Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė

Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalė Nuostabi Kristaus Prisikėlimo Pergalėvisada mums primena, kadGĖRIS nugali blogį,ŠVIESA apšviečia tamsą,TIESA pergali melą,MEILĖ įveikia neapykantą, oGYVENIMAS praryja mirtį. (1 Kor 15, 20-26) Su Dievo Pavasariu, Mylimieji, su Šv....
Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Velykinės savaitės dvasinė kelionė Evangelijų skaitiniai ir refleksijos Priartėjome prie didžiausios krikščionių metų šventės – Velykų – Kristaus mirties ir prisikėlimo dienos, didžiųjų velykinės savaitės įvykių. Deja, šiandien neretai Velykos nublanksta Kalėdų...
Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.)

Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.)

Dvasinė refleksija. Kai pasižiūriu į Tavo dangus (Ps 8.) Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai? Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir...