Neišsigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus iš Nazariečio. Jis prisikėlė, Jo čia nebėra. Štai vieta, kur Jį buvo paguldę. (Mk 16, 6)

Artėja šviesiausia metų šventė – Velykos – Kristaus prisikėlimo rytas… Tačiau kaip šiltas pavasaris ateina po šaltos žiemos, taip šviesus prisikėlimas įveikia tamsų mirties slėnį…

Jau šį sekmadienį (9 d.) kartu su Jėzumi, jojančiu į Jeruzalę ant asilaičio, kad būtų paaukotas už mūsų nuodėmes, žengiame į Velykinę, pilną dinamikos ir kontrastų, savaitę. Čia susimaišo džiaugsmas ir liūdesys, meilė ir išdavystė, ryžtas ir baimė, tvirtumas ir silpnumas, pyktis ir atleidimas, mirtis ir prisikėlimas…

Ketvirtadienį, balandžio 13 d., 16.30 val bažnyčios jaunimas surengs Šlovinimo Koncertą labdaros valgykloje “Švelnumas” (Tilžės g. 167), kurios lankytojams skelbs Dievo meilę, evangelijos žinią, giedos ir sveikins artėjančių Velykų proga. Norinčius patalkinti šioje misijoje, mielai kviečiame.

Penktadienį, balandžio 14 d., 19 val. bažnyčios šlovinimo ansamblis rengs Velykinį Koncertą Šiaulių nakvynės namų (Pakruojo g. 41) gyventojams. Programoje skambės giesmės, poezija, liudijimai. Taip pat šių namų gyventojams ir bibliotekai norime padovanoti krikščioniškų knygų. Jei norėtumėte padovanoti sveikas, nesuskaitytas knygas, mielai laukiame jūsų dovanos iki artėjančio penktadienio bažnyčios raštinėje.

Sekmadienį švęsime Velykas bažnyčioje, garbindami Dievą už amžiną Jo meilę.

Gražių artėjančių Velykų! Laukime atgimdančio, atnaujinančio prisikėlimo stebuklo!

Pastorė Anželika