[vc_row][vc_column width=”1/1″]Lapkričio 26 d. šiais pranašo Malachijo žodžiais (Mlch 1, 1) pastorius Jurijus Sosnovikas iš Ukrainos miesto Belojos Cerkvės pradėjo seminarą, skirtą pastoriams, bažnyčių tarnautojams Šiauliuose.

Dievo meilė buvo pagrindiniu leitmotyvu, skambėjusiu svečių, Tarptautinio Indukcinio Instituto dėstytojų, lūpose visą praėjusį savaitgalį.

Savo misionierišką kelionę Lietuvoje pastoriai / misionieriai Jurijus Sosnovikas (Belaja Cerkov) ir Antonas Timošinas (Luckas) pradėjo Kėdainių bažnyčioje Tikėjimo žodis (24 d.), tęsė Radviliškio Tiesos žodis bažnyčioje susitikdami su Šiaulių krašto jaunimu (25 d.), ilgiau paviešėjo Šiaulių bažnyčioje Tiesos žodis (26-27 d.), ir baigė kelionę Klaipėdos miesto bažnyčioje (28 d.).

Šeštadienį (26 d.) Šiaulių bažnyčioje vyko Biblijos studijos seminaras bažnyčių ganytojams ir tarnautojams – Lyderiai, keičiantys visuomenę – studija pagal Malachijo knygą. Seminare dalyvavo 52 dalyviai iš 7 miestų (Alytaus, N. Akmenės, Radviliškio, Kuršėnų, Šiaulių, Kėdainių). Nagrinėtas Malachijo knygos tekstas prabilo į ganytojų širdis.

Dievo meilė Savo tautai ir tarnams yra pagrindinė šios knygos mintis. Malachijas ir Neemijas buvo Izraelio tautos bendraamžininkai, kurie darbavosi prie tautos atstatymo po Babilono vergystės. Praėjus 12 metų atkuriamojo darbo, tauta patyrė dvasinį nuosmukį, nusivylimą, pradėjo mąstyti materialiai, kad reikia pasirūpinti savimi, o kunigai prarado Dievo meilę ir vykdė tik ritualinį tarnavimą. Tačiau Dievas siekė vėl atgręžti Savo tautą ir kalbėjo jai apie Jo meilės amžinumą, pastovumą. Dievas užmezgė dialogą su savo tauta ir tarnais meilės tema, o baigia tėvystės žodžiais, kad Dievas pasirūpins atgręžti tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus.

Kunigai norėjo kalbėtis su Dievu apie atliekamus ritualus, apeigas, o Dievas visada nori kalbėtis apie santykius. Kur atsidūrė kunigų širdys? Kas jas užpildė? Tarnai nusivylė ir ėmė ieškoti naudos, o Dievas kviečia mylėti Jį visa širdimi, visu protu, visomis jėgomis.

Todėl pagrindinis ganytojų darbo laukas yra meilė – patys turi mylėti Dievą ir bažnyčią mokyti mylėti Jį bei artimą. Iš Dievo meilės seka Dievo pagarba ir Jo sandora, iš sandoros – įštikimybė, iš ištikimybės – pasišventimas, o iš pasišventimo – atlygis. Tačiau meilė viskam vadovauja, ji gyvenimo su Dievu ir tarnystės ašis. Nėra meilės, nėra tarnystės. Todėl Jurijus kvietė ganytojus itin gilintis į Dievo meilės sferą, kuri yra centrinė tema ganytojiškoje tarnystėje.

Galime prarasti meilę Dievui, kai savo širdyje pamilstame ir susižavime įvairiais meilužiais, kurie mus vilioja labiau nei Dievas: valdžios ir pozicijos troškimas, garbės alkis, materiali nauda. Tada viduje imame tolti nuo savo Mylimojo, kuris mus sukūrė, atpirko ir atnaujino. Neretai nutolstame ir nuo savo artimo. Saugokimės stabmeldystės! Verčiau peržiūrėkime savo gyvenimą ir prisiminkime, kur Dievas parodė mums savo meilę. Nes Dievas atsimena tuos, kurie atsimena Jo meilę – pastebėjo Jurijus.

Sekmadienį (27 d.) bažnyčios pamaldose pastorius Jurijus pratęsė kalbėti Bažnyčios ugdymo tema nagrinėdamas dvasinį tikinčiųjų amžių pagal pirmąjį apaštalo Jono laišką. 1 Jn 2, 12 – 14 atveria skirtingus dvasinius amžius – vaikus, jaunuolius ir tėvus. Kiekvienam amžiui būdinga savo jėga ir privalumas, bet kiekvienas amžius gali turėti ir savo trūkumus. Svarbu pažinti savo amžių, kuriame esame ir priimti tam dvasingumo etapui būdingus uždavinius bei spręsti amžiaus iššūkius.

Dievo žodžio, Jo meilės ir paguodos gausa liejosi į tikinčiųjų tarpą per gyvą, sodrų ir išmanų Jurijaus patarnavimą.

Svečiai dar kartą pristatė Indukcinį Biblijos Institutą, kuris veikia kaip tarpdenominacinė tarnystė Precept Ministrie International. Jų misija ugdyti žmones Dievo žodžiu, paruošti lyderius, kurie galės pamokyti kitus iš Šventojo Rašto ir atsakingai darbuosis visuomenėje. Jie siekia įkurti Lietuvoje Indukcinio instituto filialą, kad apmokytų norinčius studijuoti Bibliją induktyviuoju būdu bei kūrybiškai taikyti ši būdą misionieriškoje tarnystėje. Visi norintys studijuoti induktyvųjį metodą, prašomi melstis dėl tokios galimybės atsiradimo Lietuvoje.

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą… Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo. (1 Jn 4, 7, 19)

Pastorė Anželika Krikštaponienė

 

[icon_with_text icon=”e650″ title=”Pasiklausykite seminaro garso įrašo”][/icon_with_text]

[/vc_column][/vc_row]