Bažnyčios drama, proginiai spektakliai 1994-1997 metais

2021 2 balandžio | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

30-TIES METŲ KELIONĖ. BAŽNYČIOS INTENSYVAUS AUGIMO IR PLĖTROS LAIKOTARPIS, DRAUGYSTĖS RYŠIAI
1994 / 1997 METAI 😇💛💚🧡

Bažnyčios drama, proginiai spektakliai 1994-1997 metais
(Nuotraukos Gintauto Tumulio ir kt.) 📷🎞🧡
***
Vystėsi ir dramos studija, kurioje vaidino bažnyčios jaunimas, vaikai ir vyresni žmones įvairiomis progomis (vad. Giedrė Paliulienė). Kūrė ne tik evangelizacinius, bet ir proginius etiudus bei spektaklius, skirtus inscenizuoti bendruomenės ar krikščionio gyvenimo aktualijas ir problemas, nagrinėjo dvasingumo temas, arba statė šventinius pastatymus liturginėms bažnyčios šventėms. Kiekviena šventė buvo palydima vaidinimu, ar pasirodymais. Velykos, Kalėdos, Naujųjų Metų sutikimai, „Žiemos seminarai“, bažnyčios gimtadienis, Biblijos mokyklos išleistuvės – visos bažnytinio gyvenimo progos praturtintos dramos studijos pasirodymais. Vaidinimus kūrė ne tik dramos studija, bet bažnyčios namų grupelės, bažnyčios vyresnieji bei tarnautojai ir Vaikų Sekmadienio mokyklos tarnautojai bei vaikai. Visa tai buvo krikščioniškos kultūros išraiškos.

(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/baznycios-intensyvaus-augimo-ir-pletros-laikotarpis-draugystes-rysiai-1994-1997-m-iii/)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]