Caryl Micklemo Advento malda

2022 4 gruodžio | Įvykiai

Viešpatie Dieve, mes Tave garbiname, nes Tu atėjai pas mus praeityje.
Tu kalbėjai mums Izraelio Įstatyme.
Tu metei mums iššūkį pranašų žodžiais.
O Jėzuje Tu parodei, koks esi iš tikrųjų.

Viešpatie Dieve, mes Tave garbiname, nes Tu vis dar ateini pas mus šiandien.
Tu aplankai mus per kitus žmones ir jų meilę bei rūpestį mumis.
Tu priartėji prie mūsų per vyrus ir moteris, kuriems reikia mūsų pagalbos.
Tu ateini pas mus, kai mes Tave garbiname kartu su Tavo žmonėmis.

Viešpatie Dieve, mes Tave garbiname, nes ateisi pas mus pabaigoje.
Tu būsi su mumis mirties valandą.
Tu vis dar karaliausi, kai išblės visos žmogiškosios institucijos.
Tu būsi Dievas, kai visa mūsų istorija pasibaigs.

Sveikiname Tave, ateinantį Dievą.
Ateik pas mus dabar Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, galia.
Amen

(Caryl Micklem, “Contemporary Prayers for Public Worship” / „Šiuolaikinės maldos viešosioms pamaldoms“, vert. A. Krikštaponienė)

Advent Prayer

Lord God, we adore you because you have come to us in the past.
You have spoken to us in the Law of Israel.
You have challenged us in the words of the prophets.
You have shown us in Jesus what you are really like.

Lord God, we adore you because you still come to us now.
You come to us through other people and their love and concern for us.
You come to us through men and women who need our help.
You come to us as we worship you with your people.

Lord God, we adore you because you will come to us at the end.
You will be with us at the hour of death.
You will still reign supreme when all human institutions fail.
You will still be God when our history has run its course.

We welcome you, the God who comes.
Come to us now in the power of Jesus Christ our Lord.
Amen

Caryl Micklem, “Contemporary Prayers for Public Worship”

Thomas Caryl Micklemas (1925 m. rugpjūčio 1 d. – 2003 m. birželio 2 d.) buvo Anglijos Kongregacinės ir Jungtinės reformatų bažnyčių kunigu, himnų kūrėju ir religinių radijo laidų autoriumi, bendradarbiu.

Gimė Oksforde persmelktoje nekonformistinių tradicijų, neprisitaikančių prie bendros aplinkos, šeimoje. Išsilavinimą įgijo Mill Hill mokykloje ir Naujajame koledže Oksforde. 1949 m. jis buvo akredituotas Kongregacinės bažnyčios tarnautoju, o 1952 m. įšventintas į kunigus. Jis tarnavo skirtingose parapijose: Oundle, Banstead, Kensington Jungtinėje reformatų bažnyčioje ir St Columba’s Jungtinėje reformatų bažnyčioje, Oksforde.

Kaip giesmių autorius rašė ne tik žodžius, bet muziką. Žinomiausi jo himnai yra „Duok man, Viešpatie, dėkingą širdį“ (1975) ir „Džiaukis ir giedok“ (1991). Micklemas buvo ir šių abiejų leidinių sudarytojų taryboje, pirmininkavo muzikos komitetui.

Micklemas sudarė ir redagavo „Šiuolaikines maldas viešosioms pamaldoms“ (1967), „Šiuolaikines maldas bažnyčiai ir mokyklai“ (1975) ir „Daugiau šiuolaikinių maldų“ (1977). Jis buvo Didžiosios Britanijos ir Airijos himnų draugijos pirmininkas, URC muzikantų gildijos narys, taip pat priklausė Karališkosios bažnytinės muzikos mokyklos tarybai. Jis buvo ATV laisvasis bažnyčios religinis patarėjas ir BBC Radio 4 laidos „Dienos mintis“ bendradarbis.

Mėgstamiausia Micklemo parafrazė buvo iš apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams 13 skyriaus:

Meilė visada labai džiaugiasi tiesa, geriausiu žmonių gėriu; ji pasitiki, ištveria, atleidžia ir viliasi, o viso kito nepaiso. Pagal www.theguardian.com/news/2003/jul/21/guardianobituaries.artsobituaries

Paruošė pastorė Anželika

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]