Broliai ir sesės šventė krikščionių vienybę Šiauliuose

Broliai ir sesės šventė krikščionių vienybę Šiauliuose

Broliai ir sesės šventė krikščionių vienybę Šiauliuose Vakar, sausio 21 d. nuo 13 val. tikintieji iš skirtingų Šiaulių bažnyčių, po savo sekmadieninių pamaldų, rinkosi į  vyskupijos pastoracinį centrą, kur įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių...
Su mūsų Laisvės gynėjų diena!

Su mūsų Laisvės gynėjų diena!

Su mūsų Laisvės gynėjų diena! Su mūsų Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d.! 💛💚❤️ Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome. Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas. (Ps 124, 7-8) Dabar, po 33 metų...
Su mūsų Viešpaties Jėzaus gimtadieniu!

Su mūsų Viešpaties Jėzaus gimtadieniu!

Su mūsų Viešpaties Jėzaus gimtadieniu! Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1, 33) Išganytojas gimė pasauliui Dvasios galios ir Marijos nuolankumo jungtyje. Panašus...
TADA ATEIS VIEŠPATS…

TADA ATEIS VIEŠPATS…

TADA ATEIS VIEŠPATS… Pakandus pirmajam šaltukui, ramiai krentant snaigėms, žvilgsnis nukrypsta į jaudinantį, gražiausių metų švenčių laikotarpį. Pradedame puošti ir dekoruoti namus, norime, kad viskas būtų kuo jaukiau, kuo šviesiau. Ruošiame dovanėles,...
Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones

Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones

Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai...
Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Aš duodu jums gerą pamokymą, neapleiskite mano įsakymo. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis motinos akyse. Jis mokė mane...