Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai

Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai

Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą ir paskelbk jam, ką aš tau kalbėjau. Paklusdamas Viešpaties dodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei...
Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios

Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios

Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas – augintojas. Kas sodina ir laisto yra viena, ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo...
Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6) Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į...
Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę

Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę

Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į...
Meldžiamės, kad miesto bažnyčios būtų globalios

Meldžiamės, kad miesto bažnyčios būtų globalios

Meldžiamės, kad miesto bažnyčios būtų globalios Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje.Apie ją jūs...
Meldžiamės už miesto bažnyčių šventumą

Meldžiamės už miesto bažnyčių šventumą

Meldžiamės už miesto bažnyčių šventumą Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas.Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą,...