Sveiki, Ganytojai, Broliai, Tikėjimo bendražygiai, Bičiuliai, Bendradarbiai.

Noriu visiems Jums padėkoti už tai, kad sunkią netekties valandą Jūs buvote šalia mūsų šeimos, palydint mano mylimą žmoną JŪRATĘ, trijų dukrų mamą, Lietuvos krikščioniško fondo, Evangelinio Biblijos instituto ir Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčios ilgametę darbuotoją ir savanorę į amžinybę, pas VIEŠPATĮ.
Visos šeimos vardu dėkoju JUMS už Jūsų maldas, už užuojautas, už padrąsinimo ir paguodos žodžius, už Jūsų skambučius ir žinutes, už visokeriopą pagalbą ir paramą.

Tebūna JUMS ramus, kupinas palaiminimų bei nuostabių dvasinių atradimų besiartinantis Advento laikas.

nuoširdžiai,
pastorius Valdas Vaitkevičius