[vc_row][vc_column width=”1/1″]Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Ps 51, 10

2017 metais, minint Reformacijos 500 metų jubiliejų bei bažnyčiai įžengus į antrąjį savo gyvavimo ketvirtį, bendruomenėje šiuos metus skyrėme dvasiniam atsinaujinimui.

Bažnyčios ar tautos dvasinis, tikėjimo, pašaukimo atsinaujinimas prasideda kiekvieno žmogaus širdyje, kai joje plačiai atsiveria vieta Dievui… Kai Jo malonės dėka širdis apvaloma ir išgydoma nuo įvairių patirtų skriaudų, nuoskaudų, gėdos ir kaltės… Kai širdis prisipildo tikro atleidimo skriaudėjui ir dėkingumo Išvaduotojui… Kai juoda širdies dirva pražysta meilės ir gailestingumu stulbinančio grožio žiedais… Ji vėl sužydi po žiemos sąstingio. Kai širdis tampa Gyvojo Dievo buveine, susitaikymo vieta…

Tad primenu, kad metų šūkis bažnyčioje – Reformacija prasideda širdy!
Todėl daug dėmesio skiriame maldai, Dievo veido ieškojimui, vidiniam laukimui, savo pašaukimo pervertinimui ir dvasinių malonės dovanų atgaivinimui.
Kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę meldžiamės už dvasinį atsinaujinimą visose gyvenimo sferose.
Antrąją savaitę užtariame jaunimą, kad Dievas aplankytų kiekvieną jauną kartą.
Trečiąją savaitę meldžiamės už bažnyčios misijos atnaujinimą.
Ketvirtą savaitę meldžiamės už mūsų miestą ir Lietuvą, trokšdami dvasinio pavasario / pabudimo.

Taip pat šiais metais sulauksime įvairių svečių iš skirtingų evangelinių bažnyčių, bendrijų ir misijų, užmegsime naujų pažinčių, ruošimės skirtingoms tarnystėms mieste.

Pastorė, Anželika [/vc_column][/vc_row]