[vc_row][vc_column width=”1/1″]Jos įvyko sausio 18 d. Šiais metais tradicines kasmetines ekumenines pamaldas nuspręsta surengti sekmadienį, 11 val., tuo laiku, kai pamaldos vyksta visose bendruomenėse. Tokiu būdu norėta į vieną vietą suburti kiek galima daugiau tikinčiųjų, krikščionių visame Šiaulių mieste. Toji vieta šį kartą pasirinkta Laisvųjų krikščionių bažnyčia, įsikūrusi Ginkūnų dvare.

Ekumeninėse pamaldose dalyvavo tikintieji iš Evangelikų – liuteronų, “Tiesos žodžio”, katalikų, Jungtinės metodistų, Evangelikų krikščionių ir, žinoma, Laisvųjų krikščionių bažnyčios. Apie vienybę tarp brolių Kristuje kalbėjo Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė, kunigas Arūnas Jankauskis, atstovaujantis Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą, Romas Pukys – Evangelikų – liuteronų bažnyčios kunigas.

Sesuo Dalia Gideikienė (iš Laisvųjų krikščionių bažnyčios) pristatė Krikščioniškojo labdaros – paramos fondo įsteigtą labdaros valgyklą “Švelnumas”. Savo tarnystei įkvėpti pasirinkti šie šventojo Rašto žodžiai: “Kas dosnus vargšui, tas skolina Viešpačiui; jis apmokės jam už gerą darbą.” (Patarlių knyga 19: 17). Valgyklos steigėja ragino tikinčiuosius prisijungti prie šios tarnystės, pagelbėti gaminant benamiams ir bedaliams maistą, juos aprūpinant šiltais drabužiais, konsultuojant tikėjimo klausimais.

Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Valdas Vaitkevičius pamokslavo iš Apaštalų darbų knygos 11 – ojo skyriaus. Visi drauge susipažinome, kaip pamaldos vyksta Laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Po pamaldų dauguma pasiliko bendrauti ir vaišintis.

Rūta Tumulienė

[/vc_column][/vc_row]