[vc_row][vc_column width=”1/1″]2016 m. gruodžio 9 d. vakarą Evangelinio Biblijos instituto (Šiaulių studijų centro) dėstytojai, absolventai, studentai ir svečiai su gėlių puokštėmis rankose rinkosi į neeilinį įvykį – diplomų teikimo šventę absolventams, baigusiems EBI per pastaruosius dvejus metus. Tvyrojo džiugi atmosfera, linksmai šurmuliavo susirinkusieji, visus šventiškai nuteikė puošnios vaišės.

Šiaulių studijų centro dekanas, laikinai einantis EBI rektoriaus pareigas, Romualdas Babarskas pradėdamas iškilmes džiaugėsi visais susirinkusiais tokią ypatingą dieną. Cituodamas Ekleziasto žodžius jis pastebėjo, kad pabaiga vertingesnė nei pradžia, kantri dvasia vertingesnė už išpuikusią (Ekl 7, 8). Mokslo etapo pabaiga – reikšmingas įvykis, todėl verta jį minėti ir švęsti. Pabaiga byloja apie romią ir kantrią dvasią, kuri lydėjo studentus visų studijų metu. Pradėti mokslo kelią ir pabaigti yra nepaprasta, ypač, kai mokymosi procese iškyla gyvenimo sunkumų, netikėtai keičiasi aplinkybės, iškyla įvairių kliūčių. Reikia didelės kantrybės bei nuolankumo juos įveikti ir baigti pradėtą darbą.

Šventę pratęsė Arnoldas Jalianiauskas, pakvietęs susirinkusius giedoti giesmę Viešpačiui, po kurios sveikinimo žodį tarė tarė Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas ir instituto dėstytojas Artūras Rulinskas. Pradėjęs kalbėti jis pastebėjo, kad šia iškilminga proga ieškojo tinkamos Šventojo Rašto ištraukos ir pasirinko Pradžios knygos 18 skyrių, kai Abraomą aplankė ypatingi svečiai. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo Dievas – visa Trejybė aplankė Abraomą su palaiminimu ir svarbia žinia. Dievas norėjo palaiminti jį ir tarsi savo draugui atverti, ką ketina daryti. Nors pasirinktas tekstas nieko nekalba apie diplomus ir pažymėjimus, tačiau pabrėžia Dievo požiūrį į savo draugus.

Visas minėtas Biblijos skyrius – tai atviras teologinis pokalbis tarp dviejų asmenų – Dievo ir Abraomo. Jie kalbasi apie Dievo teisumą ir teisingumą, bet kuo labiau jie gilinasi į sunkią pokalbio temą, tuo daugiau atsiveria Dievo malonėms. Taip yra ir su studijomis – kuo geriau pažįstame Dievą, tuo didesnę Jo malonę visiems žmonėms matome. Na, o Dievas pasirinko Abraomą, nes žinojo, kad šis, nors ir gyvendamas pasaulyje, kuriame vyrauja neteisingumas, įsakys savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis Viešpaties kelio ir daryti, kas yra teisinga ir teisu, kad Viešpats galėtų ištesėti, ką Jis apie jį kalbėjo (kad iš jo strėnų pakels nesuskaičiuojamą tautą) (žr. Iš 18, 19). Panašiai ir Evangelinis Biblijos institutas ne tik siūlo teologines studijas, bet ir įtraukia į gyvenimo procesą, kurio metu panašėjama į Kristų. Mokymasis artimai bendraujant su Viešpačiu padeda mums perteikti Jo mokymą šeimos nariams, artimiesiems ir Dievo šeimai – Bažnyčiai, kad visi jo laikytumės. Kristaus žinia reikalinga visiems! Artūras drąsino visus absolventus išlikti Dievo žinios nešėjais ten, kur Viešpats paskyrė jais būti. Juk, tikime, Dievas džiaugiasi šia švente kartu su absolventais, jų artimaisiais ir dėstytojais.

Baigus sveikinimo kalbas, absolventams buvo įteikti 5 diplomai ir 2 pažymėjimai. Pastoriams Anželikai Krikštaponienei, Romui Tuominiui ir Nerijui Verdingui bei tarnautojai Ingai Remeikytei įteikti pastoracinės tarnystės bakalauro diplomai, Eduardui Gabalui – tarnystės bakalauro diplomas, Violetai Sabaliauskienei ir Elitai Žemaitienei – I mokymosi pakopos sertifikatai (pažymėjimai).

Man, šios žinutės autorei, teko tarti sveikinimo žodį studentų vardu. Padėkojau dėstytojams už jų milžinišką triūsą bei kantrybę per ilgus studijų metus ir atkreipiau dėmesį į du išskirtinius šio instituto bruožus, kurie buvo akivaizdžiai puoselėjami visą laiką – tai meilė Dievui ir artimui. Pirmiausia, dėstytojai, perteikdami gausias akademines žinias, niekada nenukrypo nuo svarbiausio tikslo, nuolat primindami studentams, kad visos įgytos žinios skirtos garbinti Dievą. Svarbu niekada neiškeisti tikro Dievo pažinimo į sausas akademines žinias ir, nežiūrint į mokslo sunkumus, rašto darbus, egzaminus ar testus, nepamiršti puoselėti ir džiaugtis Dievo patyrimu kaip svarbiausiu dalyku. Manau, teisus evangelikų teologas G. Fee, pastebėjęs, kad tikroji teologija skatina garbinti Dievą. O antrasis instituto credo – pagarbus, nešališkas dėmesys kiekvienam studentui. Paskaitose iš tiesų visuomet tvyrojo paprastumas, betarpiškumas, daugiakultūrė ir tarpkonfesinė atvirumo atmosfera, leidusi studentams augti kūrybiškoje ir broliškoje bei seseriškoje erdvėje. Linkėjau institutui išlaikyti šią dvasią, auginti kitas studentų kartas, plėtoti naujas programas.

Šventės pabaigoje dėstytojai meldėsi už absolventus, jų tolesnį kelią Kristuje ir tarnysčių vystymąsi.

Sveikiname EBI studijas sėkmingai baigusius bažnyčių pastorius ir tarnautojus. Linkime, kad jūsų nauji darbai būtų didesni, brandesni ir gilesni už pirmuosius, kuriuos atlikote Viešpaties laukuose!

Pastorė Anželika Krikštaponienė

[/vc_column][/vc_row]