Holokausto aukų atminimo diena

2022 28 sausio

Sausio 27 d. vyko tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas prie Šiaulių monumentų, žyminčių pirmą, antrą Šiaulių getus ir Pasaulio Tautų Teisuolių skvere. Reginį organizavo ir vedė Šiaulių žydų bendruomenė ir jos primininkas Sania Kerbelis. Dalyvavo šiauliečiai ir garbūs svečiai, Lietuvos Seimo nariai Stasys Tumėnas ir Domas Griškevičius, Šiaulių mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių tarybos narys Gediminas Beržinis, Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė.

Žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis kalbėdamas apie Holokausto žiaurumus pabrėžė, kad nėra nieko baisiau už aklą žmogaus abejingumą artimui. Pacitavo vieno kunigo mintį: “Idant vienas blogas žmogus laisvai darytų savo blogį reikia, kad dešimt teisiųjų tylėtų”. Sania prisiminė savo artimųjų, šeimos narių, žūti Žagarėje, Biržuose, Panevėžyje. Taip pat atminė Pasaulio Teisuolių atliekamo darbo vertę, gelbstint žydus. “Tai tikri žmonės, kurie labiausiai už viską vertino gyvybę bei neišskyrė žmonių pagal etninius skirtumus” – pabrėžė Sania.

Stasys Tumėnas ir Domas Griškevičius pažvelgė į Holokaustą šių dienų tvyrančios geopolitinės karinės įtampos konteksto perspektyvos, kuri yra bene didžiausia po Antrojo pasaulinio karo. Ši situacija naujai apreiškia Holokausto dienos aukų atminimo dienos reikšmę. “Svarbu ne tik prisiminti, bet ir priminti visiems istorinę atmintį, nes nuo to priklauso, kur mes einame (quo vadis) dabar, – sakė Stasys Tumėnas.

Gediminas Beržinis pasidžiaugė tuo, kad Sania Kerbelis apsilankęs krikščionių vienybės ekumeninėse pamaldose pakvietė krikščionis dalyvauti atminties minėjime. “Holokaustas mums primena kaip pavojinga, kai grubia ir akla jėga ribojama žmogaus laisvė, gyvuoja dvigubi standartai”, – sake G. Beržinis.

Pastorė A. Krikštaponienė kalbėjo, kad negali būti svetimos kančios, netekties ir skausmo. Holokausto tragedija yra ne tik viso pasaulio, Europos, Lietuvos, bet kiekvieno žmogaus neapsakoma netektis. Visi esame bendros visumos – Žmonijos dalimi. Netekę artimo, netekome dalies savęs. Nei vienas žmogus nėra sala. Ji pacitavo anglų poeto ir garsaus pamokslininko John’o Done’o meditaciją-eilėraštį “Joks žmogus nėra sala” apie tai, kaip mes vieni su kitais susiję (https://ramioslankos.lt/ne-vienas-zmogus-nera-tik-sala/).

Visi minėjimo dalyviai uždegė šviesios atminties žvakeles ir padėjo baltus akmenėlius prie memuarinių monumentų vietos.

www.ibaznycia.lt info

Nuotraukos Aido Krikštaponio

[gs-fb-comments]