[vc_row][vc_column width=”1/1″]2014 m. spalio mėn. Šiauliuose mūsų bažnyčioje (Tiesos žodis) vyko seminaras apie biblinį požiūrį į pinigus, kurį vedė Indukcinio instituto dėstytoja Natalija Platova. Seminaro pabaigoje surinkome aukas paremti šio instituto ir bažnyčios, kurią lanko Natalija, veiklai Ukrainoje. Surinkta buvo nemenka beveik 1200 USD auka.

Natalija retkarčiais parašo laiškuose, kaip sekasi darbuotis Dievo vynuogyne ir kaip paaukotas lėšas panaudoja.

Ištrauka iš paskutiniojo jos laiško (2015 03 04):

Labas, Anželika. Malonė tavo šeimai ir bažnyčiai!

Noriu papasakoti tau apie Viešpaties darbus, kurie vyksta pas mus, ir paminėti, kaip naudojame lėšas, kurias surinkote mums Lietuvoje praeitų metų (2014) spalį.

Visiškai neseniai, sekmadienį (kovo 1 d.) grįžau iš krikščionių stovyklos, kurioje dalyvavo 21 jaunuolis ir 14 romų tautybės žmonių. Visi jie yra pabėgėliai iš tų teritorijų, kur šiuo metu Ukrainoje vyksta karas. Šie žmonės gyvena bažnyčios stovyklavietėje už Rovno miesto, padeda bažnyčiai joje įsikurti ir tvarkytis. Surengėme jiems stovyklą, užpirkome įvairių reikalingų reikmenų. Šiuo metu planuojame kaip galėtume tęsti pradėtą darbą su jais. Norime mokyti romų vaikus skaityti ir rašyti. Nupirkome knygų, sąsiuvinių ir vadovėlių (išleidome 140 USD, iš jūsų aukų, planuojame dar skirti 50 USD). Kai kurie suaugę žmonės pradėjo studijuoti Bibliją grupelėje. Tad geras procesas jau prasidėjo. Prašau melskitės už šią tarnystę, kad tarnavimas tarp romų tautos žmonių tęstųsi.

Jūsų lėšas paskirstėme šia tvarka:
320 USD išleidome įsigydami projektorių, kurį naudojame mokyklose ir bendrabučiuose, lankydami vaikus ir jaunimą. Nuo praeitų metų Dievas mums atvėrė duris į mokyklas su projektu, kaip išsivysto vaikams bei jaunuoliams priklausomybė nuo interneto, pristatome medžiagos prezentaciją. Kai kuriose mokyklose jau pabuvojome aštuonis kartus, jose užsimezgė tęstiniai ryšiai.

Kitus 100 USD panaudojome nupirkdami mūsų instituto dėstytojai, Šrinacijai Dosovai, bilietą iš Maskvos į Ukrainą. Ji yra iš Uzbekijos, atsivertusi musulmonė, kuri šiandien puikiai moko iš Šv. Rašto.

200 USD parėmėme krikščioniškąją paauglių futbolo programą Rovno ir Belaja Cerkov miestuose. Ją kuruoja pastorius Jurijus Sosnovikas.

Taip pat prašau jus melstis už Ukrainą, kad Dievo Žodis toliau skintųsi kelią šiais neramiais laikais.

Melskitės už Indukcinio instituto vadovėlių vertimus į lietuvių kalbą bei vasaros stovyklą, kuri planuojama šiais metais Klaipėdoje.

Su meile Natalija Platova
Te laimina jus visus Dievas![/vc_column][/vc_row]