JAV vergovės panaikinimo Proklamacija

2020 22 rugsėjo | Įdomu žinoti

Rugsėjo 22 d. žinoma, kaip vergijos panaikinimo pradžia JAV. Tą dieną buvo paskelbta preliminari Emancipacijos Proklamacija.

1862 m. rugsėjo 22 d., 16-asis Jungtinių Valstijų prezidentas Abraomas Linkolnas paskelbė preliminarią Emancipacijos Proklamaciją (Išlaisvinimo aktą, arba Išlaisvinimo deklaraciją), kurioje siekiamas oficialus vergijos panaikinimas, po Sąjungininkų pergalės mūšyje prie Antietamo. Prezidentas A. Linkolnas sėkmingai valdė valstybę vienos iš sudėtingiausių vidinės krizės – JAV pilietinio karo metu, sugebėjo išsaugoti šalį ir panaikinti vergovę. Baigiantis pilietiniam karui, Linkolnas tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris buvo nužudytas.
Galutinai Proklamacija buvo priimta 1863 m. sausio 1 d. O 13-oji Konstitucijos pataisa, oficialiai panaikinusi vergiją, buvo patvirtinta Kongrese po dvejų metų, 1865 m. gruodžio 18 d. dar iki Abraomo Linkolno žūties.

Ištrauka iš 1862 m., rugsėjo 22 d. Proklamacijos:

“Nuo 1863 Viešpaties metų sausio pirmosios dienos … visi asmenys, laikomi vergais bet kurioje valstijoje ar paskirtoje valstybės dalyje, kurių žmonės tada sukils prieš Jungtines Valstijas, nuo šiol bus amžinai laisvi… Tada valstijos bus laisvos ir amžinai laisvos; JAV vykdomoji vyriausybė, įskaitant jų karinę ir jūrų laivyno valdžią, pripažins ir palaikys tokių asmenų laisvę ir nedarys jokių veiksmų, ar veiksmų represuodama tokius asmenis, ar bet kurį iš jų, dėdama bet kokias pastangas, kurias jie gali padaryti už jų tikrąją laisvę. ” Prezidentas Abraomas Linkolnas (1862, rugsėjo 22 d.)

Bet kokia žmogaus vergijos forma yra nusikaltimas prieš žmogaus laisvą prigimtį, kuri atspindi Kūrėjo prigimtį. Todėl pergalė prieš vergovę visada yra teisingumo triumfas, didžiulis laimėjimas prieš didelį blogį, sisteminę nuodėmę ir tamsiųjų, korumpuotų jėgų padarinius. Tik laisvi žmonės gali kurti, auginti ir brandinti Laisvą, demokratinę valstybę.

Šios dienos mintys atrodo ypač aktualios šiandienos Baltarusijos kontekste, kur visuomenė neatlyžtamai kovoja už savo teises ir laisves taikiomis demonstracijomis, nusikaltimų viešinimo priemonėmis, prieš autoritarinį Lukošenkos režimą ir siekia Laisvos, demokratinės valstybės. Autoritariniai režimai idealogiškai pavergia žmones ir pažeidžia jų prigimtines sąžinės, žodžio ir tikėjimo laisves bei teises. Nuoširdžiai linkime baltarusiams atgauti savo laisves ir teises, kurias turi kitos demokratinės Vakarų valstybės, bei sukurti nepriklausomą valstybę.

Kartu meldžiamės: “Dieve, vesk Savo malonės keliu Baltarusių tautą į laisvę, suteikdamas jos naujiems lyderiams išminties, o žmonėms vidinės stiprybės ir ištvermės siekti savo laisvės be baimės ir vergiško prisitaikymo. Tegul režimo tamsos darbai, brutalūs nusikaltimai prieš savo valstybės žmones bus apšviesti ir sugėdinti. Amen.”

Paruošė pastorė Anželika

[gs-fb-comments]