Pirmoji JAV įšventinta pastorė

2020 15 rugsėjo | Įdomu žinoti

1853 m. rugsėjo 15 d. pirmoji JAV moteris Antoinette Brown Blackwell (1825 m. – 1921 m.) buvo įšventinta į pastorės tarnystę protestantų Kongregacinėje bažnyčioje. Ji puikiai išmanė teologiją ir viešą visuomenės gyvenimą, buvo įvaldžiusi viešo kalbėjimo meną, ne tik pamokslaujant, bet ir pasisakant svarbiausiais savo laikmečio klausimais. Ji išsiskyrė iš savo amžininkų tuo, kad stengėsi išplėsti moterų teises remiantis krikščionišku tikėjimu, egalitarine teologija.

Ji kalbėjo 1850 m. pirmojoje Nacionalinėje moterų teisių Konvencijoje, sakydama kalbą, kuri buvo puikiai sutikta. Tai tapo pradžia jos daugelio pasisakymų moterų teisių klausimais visoje šalyje.

1851 m. Antoinettei Brown buvo suteikta licencija pamokslauti, 1852 m. jai buvo pasiūlytos pastorės pareigos kongregacionalistų bažnyčioje South Butler mieste, Niujorke. O 1953 rugsėjo 15 d. šioje bažnyčioje ją ordinavo pastore Metodistų pastorius Lutheris Lee, aistringas moterų tarnautojų gynėjas, kuris karštai pasisakydavo už moterų teisę studijuoti teologiją ir vadovauti bažnyčiai. Įšventindamas A. Brown į pastores, jis patvirtino Antoinettės sugebėjimus pastoriauti, sakydamas: „Nors Dievas ir psichologinė bei moralinė kultūra dar jos nekvalifikavo, mes, kaip bažnyčia, galime. Viską, ką galime padaryti, įšventindami ar išskirdami ją … Viskas, ką čia turime padaryti … tai … pateikti savo liudijimą apie tai, jog, mūsų įsitikinimu, mūsų sesuo Kristuje Antoinette L. Brown yra viena iš Naujosios Sandoros tarnaičių, įgaliota, teologiškai paruošta ir Dievo pašaukta skelbti Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus Evangeliją“.

Vėliau, jai dalyvaujant Religijų Parlamente Kolumbijos parodoje, Čikagoje 1893 m., Antoinettė Brown sakė: „Moterys sakykloje yra tokios pat svarbios ir reikalingos, kokios jos reikalingos pasaulyje – nes jos moterys. Moterys jau tapo – arba, kai jos pakeis savo pamėgdžiojimo įpročius – jos taps tiesiog būtinos žmonijos religinei raidai ir pažangai“.

Paruošė pastorė Anželika

[gs-fb-comments]