[vc_row][vc_column width=”1/1″]Šiaulių krašto bažnyčios 2016 m. kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 11.00–13.00 val. kviečia maldoje jungtis į Šiaulių krašto maldos konferenciją. Konferencija vyks vietinėse bažnyčiose (Šiauliuose – Polifonijos salėje adresu: Aušros al. 15), tačiau visi melsimės drauge už tuos pačius tikslus.

Susivienykime ir melskimės šių dienų bažnyčioms svarbiomis kryptimis:

  • kad bažnyčioms būtų atvertos durys vaisingam darbui miestuose, miesteliuose ir visoje tautoje;
  • kad Dievas apreikštų Tikėjimo žodžio bendrijai ir kiekvienai bažnyčiai savo viziją;
  • už tikinčiuosius ir netikinčiuosius — kad būtume Jo meilės ir paguodos nešėjai šiam pasauliui;
  • jėgų išlaikyti tikėjimą, malonės neatšalti meilėje, kantrybės laukiant Jo šlovės pasirodymo;
  • kad sugebėtume Kristaus akimis pažvelgti į save ir kitus;
  • Dievo gailestingumo ir Jo apreiškimo šviesos (pagal 65 psalmę).

Kviečiame drauge su savo bendruomenėmis maldoje artintis prie Viešpaties.[/vc_column][/vc_row]