Krikščionių vienybės savaitgalis Šiauliuose, arba šlovinimo tėkmėje (Video)

2019 21 sausio | Įvykiai

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Sausio 18 d. visame pasaulyje prasidėjo kasmetinė maldos už Krikščionių Vienybę Savaitė (sausio 18-24 d.). Lietuvoje pirmieji šią maldos estafetę pradėjo Šiaulių įvairių konfesijų ir denominacijų bažnyčios unikaliu dviejų dienų dvasiniu projektu „AŠ TAVO ŠIRDYJE“.

Sausio 19 d. nuo 9 val. iki 21 val. vyko ekumeninės maldos ir giesmės, dievoieškos pusdienis. Nuo pat ryto, spindint skaisčiai žiemos saulei ir žaižaruojant sniegučiui, skirtingų bažnyčių tikintieji rinkosi į Šiaulių vyskupijos pastoracinį centrą dalyvauti dvylika valandų trūksiančioje ekumeninio šlovinimo, giesmių giedojimo maldoje. Per dvidešimt ekumeninio judėjimo metų Šiauliuose – tai pirmas kartas ir visiškai nauja šlovinimo pusdienio patirtis bažnyčioms.

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Šiaulių dvasininkų ekumeninė grupė pakvietė bažnyčias, jų šlovinimo ir garbinimo grupes, ansamblius bei pavienius atlikėjus aktyviai dalyvauti Dievą garbinančioje maldoje ir nauju būdu švęsti Krikščionių vienybę Šiauliuose. Ekumeniniame šlovinime ir maldoje dalyvavo bažnyčių dvasininkai ir 10 skirtingų bažnyčių atlikėjų ir grupių.

SAUSIO 19 d. EKUMENINIO ŠLOVINIME vyko:

9 val. įvyko pradžios malda – UŽDEGIMAS, kai bažnyčių dvasininkai kartu meldėsi ir pradėjo šlovinimo pusdienį.

9.15 val. giedojo Metodistų bažnyčia, vedė misionierius past. Andrus Kask.

10 val. šlovinimo estafetę perėmė Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” šlovintojai, past. Anželika Krikštaponienė meldėsi pagal psalmes.

11 val. giedojo Gintaras Razgus ir ekumeninė šlovinimo grupė.

12 val. toliau šlovinimą vedė Laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovintojai ir past. Valdas Vaitkevičius

13 val. giedojo Katalikų bažnyčios ansamblis “LAUDATE DOMINUM”, vadovė Gitana Svirplienė.

14 val. tęsė giedoti Katalikų bažnyčios kitas ansamblis “Rokoko”, vadovė Rasa Kauneckaitė.

15 val. giedojo Svajūnas Cibulskij ir grupė.

16 val. šlovinimą vedė Andrius Bartulis.

17 val. susirinkusieji meldėsi ir giedoje Jėzaus maldą „Tėve mūsų“.

18 val. šlovino Veikliųjų žmonių bendrija.

19 val. vyko Katalikų bažnyčios senųjų giesmių giedojimas.

20 val. visi dvasininkai atsiskyrė į koplyčią tylos maldai, apmąstyti ir aptarti ekumeninę tarnystę, o susirinkę tikintieji tuo pačiu metu meldėsi ir šlovino drauge, giedojo giesmę „Aleliuja“. Su šia giesme lūpose ganytojai džiugiai grįžo į salę ir visi drauge tęsė giedoti giesmę. Vyskupas Eugenijus Bartulis palaimino visus šlovinimo pusdienio dalyvius bei kvietė visus toliau bendrauti.

21 val. vyko AGAPĖ. Susirinkusieji nuoširdžiai bendravo, vaišinosi ir džiaugėsi nauja, bendra šlovinimo patirtimi.

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Sausio 20 d. tikintieji iš skirtingų bažnyčių susibūrė į bendras ekumenines pamaldas, kurios šiais metais vyko Šiaulių metodistų bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo 7 skirtingos bažnyčios ir krikščioniškos organizacijos: Metodistų bažnyčia, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Liuteronų bažnyčia, Katalikų bažnyčia, Tarptautinė veikliųjų žmonių bendrija ir Tarptautinė gideonų ascociacija. Skambėjo giesmės, maldos, skaitiniai iš Šventojo Rašto, pastorių ir svečių pasisakymai. Buvo prisiminta Šiaulių ekumeninio judėjimo istorija ir metodistų kunigo Kingsley Halden jubiliejinė iniciatyva, kai lygiai prieš 20 metų buvo pradėtos Krikščionių vienybei skirtos maldos ir pamaldos tarp visų miesto konfesijų. Nuo tada kelis dešimtmečius nenutrūkstamai rinkosi evangelikų ir katalikų dvasininkai maldai, draugystei, bendroms tarnystės iniciatyvoms vystyti miesto labui.

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Taip pat ganytojai savo pasisakymuose nubrėžė tiek krikščionio dvasinio gyvenimo, tiek bažnyčių ekumeninės bendrystės tolimesnes gaires.

Misionierius Andrus Kask, remdamasis 8 Psalmės įžvalgomis, visus ragino greičio ir informacijos pasaulyje rasti laiko Dievui, nes Dievas visada turi laiko mums. Pastorius Valdas Vaitkevičius, evangelijos istorijos pavyzdžiu, kvietė nepaliauti vaikščioti su Kristumi ir sekti Juo bei nesmerkti tų, kurie nevaikščioja su Jo mokiniais. Svarbiau vaikščioti su Dievu!

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Pastorė Anželika Krikštaponienė iš 1 Jono laiško 4 sk. ragino ekumeninius santykius vystyti Dievo meilėje. Ji pabrėžė, kad meilė yra pagrindinis Dievo bruožas, kuriuo Jis apreiškė Save žmonijai – nes Jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų... Taip pat meilė turi būti ir pagrindiniu krikščionių išskiriamuoju bruožu. Tik tada žmonės matys, kad pažįstame Dievą. Anot Klemenso Aleksandriečio (II-III a.), pastorė išskyrė tris žmogaus atsivertimo lygmenis – tikėjimo – pažinimo – meilės, ir kvietė eiti toliau brandos keliu tikėjimą praturtinant pažinimu, o pažinimą – meile! Gideono asociacijos Pabaltijyje vadovas brolis Markas ragino bažnyčias pasilikti veiklioje meilėje, o Gintaras Lukošiavičius – veikliųjų žmonių vadovas – pakvietė visus mylėti, kaip šeimoje, kai broliai ir sesės mokosi kartu džiaugtis pergalėmis ir paguosti vienas ktią sunkumuose, mokosi dalintis dovanomis. Liuteronų atstovas kvietė mylėti tiesoje, o kunigas Vidas Bernardas Sajeta pastebėjo, kad ekumenizmui augti reikalingas gailestingumas, kai vienas kitą atjaučiame, ir teisingumas, kai sugebame vieni kitų atsiprašyti, atgailauti dėl padaromų skriaudų.

Pamaldų pabaigoje buvo surinktos aukos Lietuvos Biblijos Draugijai ir Tarptautinei Gideonų asociacijai, kad bažnyčių pagalba toliau plėtotų Šventojo Rašto ir Evangelijos sklaidą mokyklose, ligoninėse, kariuomenėje, socialiai pažeistų žmonių grupėse, kalėjime.

Visa apvainikavo malda „Tėve mūsų“ ir ramybės palinkėjimas vienas kitam.

Nuotrauka Gintauto Tumulio

Po pamaldų vaišindamiesi kava ir arbata tikintieji dar ilgai tarpusavyje aptarinėjo taurią ir šviesią savaitgalio patirtį, su viltimi žvelgė į ateitį.

Pastorė Anželika Krikštaponienė

Nuotraukos Gintauto Tumulio.

Video reportažai Gedimino Beržinio.
[gs-fb-comments]